زبان شناسی همگانی سایت زبان شناسی همگانی در جهت گسترش و معرفی رشته زبان شناسی همگانی آغاز به کار کرد rezasalimi18@yahoo.com http://www.salimilinguist.ir 2017-07-23T19:10:03+01:00 text/html 2017-07-12T02:31:37+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی رشد ابزارهای انسجام دستوری در گفتمان نوشتاری دانش آموزان فارسی زبان http://www.salimilinguist.ir/post/486 <div style="text-align: center;"><b><font size="3">رشد ابزارهای انسجام دستوری در گفتمان نوشتاری</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">&nbsp;دانش آموزان فارسی زبان</font></b></div><div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="1">آتوسا رستم بیک &nbsp;پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">امین حاجی رضایی &nbsp;دانشجوی دکترای زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">سید مصطفی عاصی &nbsp;پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">مهسا پهلوان زاده &nbsp;دانشجوی دکترای زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی</font></div></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8300301068/LSI_Volume_12_Issue_24_Pages_45_72.pdf.html" target="" title="دانلود فایل pdf">دانلود فایل pdf</a></div> text/html 2017-06-02T04:52:39+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی قالب‌های معنایی «خوردن» ازمنظرِ معناشناسیِ قالبی http://www.salimilinguist.ir/post/485 <h2 class="citation_title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: normal;"><font size="4">قالب‌های معنایی «خوردن» ازمنظرِ معناشناسیِ قالبی</font></span></h2><div style="text-align: center;"><font size="3">اکبر حسابی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">دانشگاه اصفهان</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8296633376/LSI_Volume_11_Issue_22_Pages_1_26.pdf.html" target="" title="دانلود فایل pdf"><font color="#3333ff">دانلود فایل pdf</font></a></div> text/html 2017-05-21T02:45:27+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی سومین همایش زبانشناسی حقوقی - فراخوان مقاله http://www.salimilinguist.ir/post/483 <p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 21.4667px;">انجمن زبان­شناسی ایران و دانشگاه تربیت مدرس با همکاری نشر نویسه پارسی برگزار می­کنند:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(192, 0, 0); line-height: 21.4667px;">"</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(192, 0, 0); line-height: 21.4667px;">فراخوان مقاله</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(192, 0, 0); line-height: 21.4667px;">"<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 21.4667px;">سومین همایش ملی زبان­شناسی حقوقی: تحلیل گفتمان حقوقی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 21.4667px;">دبیر علمی: دکتر فردوس آقاگل­زاده<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 21.4667px;">دبیر اجرایی: دکتر فائزه فرازنده­پور<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(192, 0, 0); line-height: 21.4667px;">تاریخ­های مهم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 21.4667px;">ارسال اصل مقاله و چکیده انگلیسی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 شهریور 1396<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 21.4667px;">&nbsp;اعلام نتیجه داوری:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 مهر 1396<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 21.4667px;">ارسال پرده­نگار و فایل­های ضروری:&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 آذر 1396<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 21.4667px;">زمان برگزاری همایش:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 آذر 1396&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(192, 0, 0); line-height: 21.4667px;">معرفی همایش:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 21.4667px;">زبان­شناسی حقوقی که به عنوان حوزه میان­رشته­ای جدید و حلقه ارتباطی میان زبان­شناسی و رشته حقوق است درصدد است تا با یافته­های علم زبان­شناسی به حل آن دسته از مشکلات و مسائل حقوقی بپردازد که از نوع زبان خواه از گونه گفتاری و خواه نوشتاری آن است. لذا هر یک از شاخه­های زبان­شناسی اعم از آواشناسی، ساختواژه، نحو، معناشناسی، تحلیل گفتمان و کاربردشناسی به نوعی با حوزه­های مختلف حقوق و نهادهای مرتبط با قانون در ارتباط است و تعامل این دو می­تواند موجب خدمت به مردم، قوه قضاییه، مراکز پلیس، دادگستری و مراکز تدوین قوانین از متون قراردادهای داخلی و بین­المللی تا قانون اساسی شود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 21.4667px;">لذا این امر نشانگر ضرورت انجام مطالعات و پژوهش­های وسیع در این راستا و در جهت بومی­سازی این میان­رشته­ای است و برگزاری این همایش در راستای تحقق این امر می‌باشد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(192, 0, 0); line-height: 21.4667px;">محورهای همایش:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"><font face="Calibri">1.</font><span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 21.4667px;">تحلیل گفتمان دادگاه­های کیفری،مدنی، مراکز پلیس و سایر موقعیتهای حقوقی</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"><font face="Calibri">2.</font><span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 21.4667px;">مطالعه زبان در تدوین قراردادهای داخلی و بین­المللی</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"><font face="Calibri">3.</font><span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 21.4667px;">ترجمه حقوقی</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"><font face="Calibri">4.</font><span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 21.4667px;">راهکاهای بومی­سازی زبان­شناسی حقوقی در ایران</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"><font face="Calibri">5.</font><span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 21.4667px;">تحلیل سبک متون حقوقی</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"><font face="Calibri">6.</font><span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 21.4667px;">جایگاه حقوق زبانی در زبان حقوقی</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"><font face="Calibri">7.</font><span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 21.4667px;">نقش زبان در بخش­های حقوقی دستگاه­های دولتی و دادگاه­ها<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); margin: 0cm 0cm 10pt;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt;"><span dir="ltr"><font size="3" face="Calibri">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Symbol; line-height: 13.0333px;">·</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; line-height: 10.7333px;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 21.4667px;">مقالات</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 21.4667px;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: red; line-height: 21.4667px;">حتماً</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; line-height: 21.4667px;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 21.4667px;">باید بر اساس قالب محتوایی و صوری ابلاغی انجمن تدوین شود.</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 13.0333px;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; line-height: normal; text-indent: -18pt;"><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Symbol;">·</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">شیوه نامه نگارش و پذیرش مقاله (قالب محتوایی و صوری) را از</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><b><u><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"><a href="http://lsi.ir/uploads/download.asp?id=289"><span style="color: rgb(0, 112, 192);">اینجا</span><span style="text-decoration-line: none; font-family: Arial, sans-serif; font-weight: normal; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span></a></span></u></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">و قالب آمادۀ مقاله را از</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"><a href="http://lsi.ir/uploads/download.asp?id=290"><span style="color: rgb(0, 112, 192);">اینجا</span></a></span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 24pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">د</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ریافت کنید.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; line-height: normal; text-indent: -18pt;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Symbol;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>·</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مقالات می بایست به نشانی رایانامه</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="mailto:hamayesh@lsi.ir"><span lang="EN-US" dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">hamayesh@lsi.ir</span></a></span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ارسال شوند.</span></p> text/html 2017-04-06T07:49:16+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی همایش ادب کلامی - آغاز ثبت نام http://www.salimilinguist.ir/post/480 <p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">انجمن زبان‌ شناسی ایران با همکاری «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی»، «نشر نویسه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پارسی» و «پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ISC</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>)» برگزار می‌کند:<br><br></span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">نخستین همایش ملی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 22pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(191, 144, 0);">ادب کلامی و اجتماع</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(191, 144, 0);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">دبیران علمی: دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه، دکتر بهروز محمودی بختیاری</span></b><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">دبیر اجرایی: زهرا ابراهیم بانکی</span></b><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">زمان برگزاری:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">31 فروردین 1396</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مکان برگزاری:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان خیابان 64 غربی،</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</span><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">شرایط و شیوه ثبت ­نام:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><a href="http://lsi.ir/uploads/download.asp?id=316"><span style="color: blue;">اینجا</span><span style="font-family: Cambria, serif; color: blue;">&nbsp;</span></a></span></u><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">کلیک کنید</span><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">برنامه سخنرانی ها:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">به زودی اعلام می شود</span></p> text/html 2017-01-12T17:43:47+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی نخستین همایش ملی زبان و رسانه؛ ویژه رسانه ملی- فراخوان مقاله http://www.salimilinguist.ir/post/477 <div><br></div><div><table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(242, 249, 255);"><tbody><tr><td class="FarsitextAdmin" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51);"><div dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">انجمن زبان شناسی ایران با همکاری «مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما»، «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» و «نشر نویسه پارسی» برگزار میکند:</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 22pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">نخستین همایش ملی زبان و رسانه؛ ویژه رسانه ملی</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">دبیر علمی:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">دکتر فاطمه عظیمی فرد</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">دبیر اجرایی: سهیلا ایزدی</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><b><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">معرفی همایش</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">رسانه برای انتقال اطلاعات به زبان نیازمند است و ازاین­رو، هیچ حرفه ­ای با زبان به اندازه رسانه ارتباط ندارد. در این همایش منظور از رسانه، رسانه ملی (رادیو و تلویزیون) است. کاربرد زبان در رسانه ملی، به علت تنوع برنامه ­ها، ابعاد گوناگونی دارد.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">در این همایش تلاش می ­شود کاربرد زبان در برنامه ­های مختلف رسانه ملی از جنبه­ های متعدد ارزیابی گردد.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">محورهای همایش</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">1- آسیب­ شناسی کاربرد زبان در برنامه­ های رسانه ملی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">2-زبان معیار و رسانه ملی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">3-کاربرد دستاوردهای زبان ­شناسی شناختی در رسانه ملی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">4-آسیب ­شناسی زبان خبر در رسانه ملی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">5-کاربرد خط فارسی در تلویزیون</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">6-آسیب ­شناسی کاربرد لهجه در رسانه ملی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">7-آموزش زبان فارسی در رسانه ملی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">8-جایگاه ادبیات رسمی و شفاهی در رسانه ملی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">9-نشانه ­شناسی برنامه ­های رادیویی و تلویزیونی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">10-کاربرد زبان محلی و رسمی در شبکه ­های استانی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ملاحظات علمی و اجرایی برای نگارش مقالات</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1- اولویت پذیرش با تحقیقاتی است که بر اساس تحلیل داده ‌های کمّیِ قابل ملاحظه انجام شده باشند و به نتایج و تبیین ‌های قابل اثبات دست یافته باشند.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">2- چکیده ‌هایی امکان پذیرش می‌ یابند که سوال یا سوالات مشخصی داشته باشند، روش تحلیل را به روشنی معرفی کرده باشند و خلاصه‌ ای از نتیجه پژوهش را ذکر کرده باشند.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">3- مقالاتی در اولویت قرار می‌گیرند که از سطح توصیف فراتر رفته</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">و به تبیین دست یافته باشند</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">شیوه نامه نگارش و ارسال مقالات</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مقالات</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">حتماً</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">باید بر اساس قالب محتوایی و صوری ابلاغی انجمن تدوین شود.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">شیوه نامه نگارش و پذیرش مقاله (قالب محتوایی و صوری) را از</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><a href="http://lsi.ir/uploads/download.asp?id=289"><span style="color: rgb(5, 99, 193);">اینجا</span><span style="font-family: Cambria, serif; color: rgb(5, 99, 193);">&nbsp;</span></a></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">و قالب آمادۀ مقاله را از</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><a href="http://lsi.ir/uploads/download.asp?id=290"><span style="color: rgb(5, 99, 193);">اینجا</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">دریافت کنید.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مقالات می بایست به نشانی رایانامه</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><a href="mailto:hamayesh@lsi.ir"><span lang="EN-US" dir="ltr" style="font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(5, 99, 193);">hamayesh@lsi.ir</span></a></span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ارسال شوند.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">تاریخ های مهم</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;; color: red;">آخرین مهلت دریافت چکیده (600 کلمه) : 1 بهمن 1395</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">اعلام نتایج داوری چکیده: 10 بهمن 1395</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">ارسال اصل مقاله: 15 اسفند 1395</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">اعلام نتایج داوری مقالات: 25 اسفند 1395</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">زمان برگزاری همایش: 14 اردیبهشت 1396</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">انتشار مقالات</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">مقالات برتر در فصلنامه علمی- پژوهشی «<b>پژوهش ­های ارتباطی</b>» و نیز در مجموعه مقالات همایش توسط</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">نشر نویسه پارسی</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">با درجه علمی­ـ­پژوهشی نمایه شده در</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ISC</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">منتشر خواهد شد.</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span></p></div></td></tr></tbody></table></div> text/html 2016-12-29T16:47:52+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی خستین همایش ملی معنی شناسی شناختی - شروع ثبت نام http://www.salimilinguist.ir/post/476 <p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">انجمن زبان‌ شناسی ایران با همکاری «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی»، «نشر نویسه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پارسی» و «پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ISC</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>)» و «ستاد توسعه علوم و فناوری­ های شناختی» برگزار می‌کند:<br><br><br></span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">نخستین&nbsp;&nbsp;همایش ملی معنی شناسی شناختی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">دبیر علمی: دکتر آزیتا افراشی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">دبیر اجرایی: طاهره همتی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">زمان برگزاری:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">15 و 16 دی 1395</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مکان برگزاری:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان خیابان 64 غربی،</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">شرایط و شیوه ثبت ­نام:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><a href="http://lsi.ir/uploads/download.asp?id=311"><span style="color: blue;">اینجا</span><span style="font-family: Cambria, serif; color: blue;">&nbsp;</span></a></span></u><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">کلیک کنید</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">برنامه سخنرانی:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><a href="http://lsi.ir/uploads/download.asp?id=309"><span style="color: blue;">اینجا</span><span style="font-family: Cambria, serif; color: blue;">&nbsp;</span></a></span></u><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">کلیک کنید</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">لینک ثبت نام:</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><a href="http://epayment.lsi.ir/" target="_blank"><span lang="EN-US" dir="ltr" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: blue;">http://epayment.lsi.ir</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="color: blue;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>/</span></a></span></b></p> text/html 2016-12-20T15:21:15+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی نشست تخصصی با عنوان «استعاره»، سخنران: دکتر کورش صفوی http://www.salimilinguist.ir/post/475 <p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">انجمن زبان­شناسی ایران با همکاری پژوهشکده زبان­شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می­کند:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">«نشست تخصصی&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;2»<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">موضوع:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 22pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">استعاره<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">سخنران:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 22pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">دکتر کورش صفوی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">زمان:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;7 دی ماه 1395&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">–</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;ساعت 16 الی 18<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مکان:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی (دکتر صادق آئینه­وند)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">شرکت برای کلیه علاقه­مندان آزاد و رایگان است، اما ضروری است اطلاعات خود شامل نام و نام خانوادگی، رشته تحصیلی و محل تحصیل را نهایتاً تا تاریخ 5 دی ماه به نشانی</span><a href="mailto:hamayesh@lsi.ir"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"><font color="#0563c1" face="Calibri">hamayesh@lsi.ir</font></span></a><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>&nbsp;ارسال نمایند.</span></p> text/html 2016-12-17T04:42:50+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی چهارمین همایش ملی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی- شروع ثبت نام http://www.salimilinguist.ir/post/474 <p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">روه زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن زبان‌شناسی ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (</span><font face="Calibri"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;">ISC</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span></font><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) و نشر نویسه پارسی برگزار می‌کند:</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">چهارمین همایش ملی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">دبیر علمی: دکتر فردوس آقا گل زاده</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">دبیر اجرایی: دکتر فائزه فرازنده پور</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">زمان برگزاری:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(255, 9, 9);">2 دی 1395</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مکان برگزاری:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سالن علامه جعفری.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">شرایط و شیوه ثبت ­نام:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><a href="http://lsi.ir/uploads/download.asp?id=305"><span style="color: rgb(5, 99, 193);">اینجا</span><span style="font-family: Cambria, serif; color: rgb(5, 99, 193);">&nbsp;</span></a></span></u><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">کلیک کنید</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">برنامه سخنرانی ها:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><a href="http://lsi.ir/uploads/download.asp?id=307"><span style="color: rgb(5, 99, 193);">اینجا</span><span style="font-family: Cambria, serif; color: rgb(5, 99, 193);">&nbsp;</span></a></span></u><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">کلیک کنید</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">لینک ثبت نام:</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><a href="http://epayment.lsi.ir/" target="_blank"><span lang="EN-US" dir="ltr" style="font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(17, 85, 204);">http://epayment.lsi.ir</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="color: rgb(5, 99, 193);"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>/</span></a></span></b></p> text/html 2016-12-14T16:44:14+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی طلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با ثبت‌نام آزمون دكتری تخصصی (Ph.D) سال 1396 http://www.salimilinguist.ir/post/472 <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(116, 206, 226); text-align: justify;"><strong>پیرو اطلاعیه مورخ 95/9/20&nbsp;</strong>سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص نحوه ثبت‌نام و سنجش و پذیرش دانشجو برای ورود به رشته‌های مقطع دكتری دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1396، بدین‌وسیله به اطلاع داوطلبان آزمون مذكور می‌رساند:&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(116, 206, 226); text-align: justify;">نظر به اینكه مقرر گردید ثبت‌نام و برگزاری آزمون فوق به<span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>&nbsp;صورت متمركز توسط سازمان سنجش آموزش كشور در تاریخ 95/12/6 صورت می‌پذیرد</strong></span>&nbsp;لذا آن دسته از داوطلبانی كه متقاضی پذیرش در دانشگاه مذكور می‌باشند، لازم است نسبت به انجام ثبت‌نام و یا در صورت لزوم اصلاح و ویرایش اطلاعات ثبت نامی یا كدرشته امتحانی براساس اطلاعیه‌های این سازمان و با توجه به دفترچه راهنمای شركت &nbsp;در آزمون از طریق سایت سازمان &nbsp;به نشانی (<span style="color: rgb(0, 0, 255);">www.sanjesh.org</span>)&nbsp;<span style="color: rgb(0, 51, 0);"><strong>حداكثر تا 95/9/30 اقدام نمایند.</strong></span>&nbsp;&nbsp;لذا در این خصوص توجه داوطلبان گرامی را به نكات ذیل معطوف می‌دارد:&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(116, 206, 226); text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>الف-‌ ثبت‌نام و شركت در آزمون:&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(116, 206, 226); text-align: justify;">1-<span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>&nbsp;داوطلبانی كه تا كنون نسبت به ثبت‌نام در سایت سازمان سنجش و دانشگاه آزاد اسلامی اقدام ننموده‌اند</strong></span>&nbsp;لازم است&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong>حداكثر تا تاریخ مذكور (95/9/30)</strong></span>&nbsp;منحصراً به سایت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و نسبت به انجام ثبت‌نام خود اقدام نمایند.&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(116, 206, 226); text-align: justify;">2-<span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong>&nbsp;آن دسته از داوطلبانی كه صرفاً &nbsp;در سایت سازمان سنجش آموزش كشور ثبت‌نام نموده‌اند</strong></span>&nbsp;نیازی به ثبت‌نام مجدد نخواهند داشت. بدیهی است كه در روند پذیرش دانشجو برای دانشگاه آزاد اسلامی نیز براساس ضوابط مربوط در صورت تمایل و داشتن شرایط قرار خواهند &nbsp;گرفت.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(116, 206, 226); text-align: justify;">3-&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>داوطلبانی كه علاوه بر ثبت‌‌نام در سایت سازمان سنجش در سایت دانشگاه آزاد اسلامی نیز ثبت‌نام نموده‌اند</strong></span><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>&nbsp;</strong></span>&nbsp;نیازی به ثبت‌نام مجدد در سایت سازمان سنجش نخواهند داشت. بدیهی است هزینه ثبت‌نامی آنان در د انشگاه آزاد اسلامی از طریق دانشگاه مذكور عودت داده می‌شود.&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(116, 206, 226); text-align: justify;">4-&nbsp;<span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>در صورتی که افرادی وجود دارند که صرفاً در دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده و در سایت سازمان سنجش آموزش كشور تا كنون ثبت‌نام نكرده‌اند</strong></span>، لازم است با مراجعه به سایت این سازمان نسبت به تكمیل تقاضانامه ثبت‌نامی اقدام و كد رهگیری مربوط را از سایت سازمان سنجش آموزش كشور دریافت نمایند. بدیهی است وجه ثبت‌نام دانشگاه آزاد این داوطلبان نیز از طریق دانشگاه مذكور عودت داده خواهد شد.&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(116, 206, 226); text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>تذكر مهم:</strong></span>&nbsp;در صورت عدم مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش كشور و عدم تكمیل تقاضانامه ثبت‌نامی، از نظر این سازمان این افراد به عنوان داوطلب آزمون دكتری سال 96 تلقی نخواهند شد و امكان شركت آنان در آزمون مذكور وجود ندارد. بدیهی است برای پذیرش در رشته های دانشگاه آزاد اسلامی نیز نمی توانند متقاضی شوند.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(116, 206, 226); text-align: justify;">5- كلیه داوطلبانی كه براساس توضیحات فوق نسبت به ثبت‌نام در آزمون اقدام می‌نمایند، لازم است در تاریخ مقرر و براساس اطلاعیه‌های این سازمان نسبت به دریافت پرینت كارت و شركت در آزمون متمركز&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 153);"><strong>(95/12/6)&nbsp;</strong></span>اقدام نمایند. بدیهی است آزمون مستقلی توسط دانشگاه آزاد اسلامی در این خصوص برگزار نخواهد شد.&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(116, 206, 226); text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>ب-‌ نحوه انتخاب رشته و پذیرش:&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(116, 206, 226); text-align: justify;"><strong>1- كارنامه تمامی داوطلبان آزمون مذكور توسط سازمان سنجش آموزش كشور براساس برنامه زمانی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون از طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور منتشر خواهد شد.</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(116, 206, 226); text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 0);"><strong>2- تمامی داوطلبانی كه مجاز به انتخاب رشته باشند می‌توانند:&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(116, 206, 226); text-align: justify;">2-1) برای پذیرش در رشته محل‌های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی<span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong>&nbsp;بجز دانشگاه آزاد اسلامی&nbsp;</strong></span>نسبت به انتخاب رشته و در زمان مقرر بر اساس جدول برنامه زمانی مندرج در دفترچه راهنما و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور اقدام نمایند.&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(116, 206, 226); text-align: justify;">2-2)&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong>برای پذیرش در رشته محلهای دانشگاه آزاد اسلامی&nbsp;</strong></span>انتخاب رشته در زمان مقرر<span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>&nbsp;( نیمه اول اردیبهشت سال 1396 )</strong></span>&nbsp;&nbsp;از طریق سایت دانشگاه مذكور به صورت مستقل و براساس دفترچه راهنمای انتخاب رشته و اطلاعیه‌های دانشگاه مذكور صورت خواهد گرفت.&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(116, 206, 226); text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>تذكر:</strong></span>&nbsp;بدیهی است امكان‌انتخاب رشته و پذیرش برای داوطلبان مجاز در هر دو سایت به صورت مجزا امكان‌پذیرخواهدبود.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(116, 206, 226); text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>ج-‌ سایر موارد:</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(116, 206, 226); text-align: justify;">1-در خصوص نحوه اعلام علاقه مندی<span style="color: rgb(51, 153, 102);"><strong>&nbsp;برای استفاده از سهمیه مربیان دانشگاه آزاد اسلامی</strong></span>&nbsp;مراتب از طریق دفترچه شماره دو دانشگاه آزاد اسلامی كه در زمان انتخاب رشته در سایت دانشگاه مذکور منتشر می شود اطلاع رسانی خواهد شد.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(116, 206, 226); text-align: justify;">2-<span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>سایر موارد در خصوص سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دكتری سال 1396</strong></span><strong>&nbsp;</strong>در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی (دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه هها و موسسات غیر انتفاعی و ....) مطابق&nbsp;<strong>قانون سنجش و پذیرش دانشجوی در دوره‌های تحصیلات تكمیلی مصوب 94/12/18 مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تكمیلی&nbsp;</strong>خواهد بود<br>&nbsp;</p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; background-color: rgb(116, 206, 226); text-align: center;"><strong>&nbsp;روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه آزاد اسلامی</strong></div> text/html 2016-11-25T08:17:39+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاریخ ثبت ‌نام آزمون ورودی دوره دكتری (نیمه‌متمركز Ph.D) سال 1396 http://www.salimilinguist.ir/post/471 <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(116, 206, 226); text-align: justify;">بدین وسیله به اطلاع كلیه متقاضیان ثبت‌نام برای شركت در آزمون ورودی دوره دكتری (نیمه متمركز Ph.D) سال 1396 می‌رساند كه ثبت‌نام برای شركت در آزمون مذكور منحصراً بصورت اینترنتی&nbsp;<span style="color: rgb(0, 51, 0);"><strong>از روز سه‌شنبه مورخ 95/09/16 آغاز و در روز دوشنبه مورخ 95/09/22 پایان می‌پذیرد</strong></span>. لذا كلیه متقاضیان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشانی&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">www.sanjesh.org</span>&nbsp;مراجعه و نسبت به ثبت‌نام برای شركت در آزمون مذكور اقدام نمایند. لازم به توضیح است<span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>&nbsp;اطلاعیه تكمیلی</strong></span>&nbsp;این سازمان درخصوص ثبت‌نام این آزمون&nbsp;<span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>در روز یكشنبه مورخ 95/09/14</strong></span>&nbsp;از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر خواهد شد.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(116, 206, 226); text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong>لازم به توضیح است آزمون مذكور در روز جمعه مورخ 95/12/06 برگزار خواهد شد.</strong></span></p> text/html 2016-11-01T12:14:42+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی دومین همایش ملی زبان­ شناسی پیکره ای- شروع ثبت نام http://www.salimilinguist.ir/post/470 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(242, 249, 255);"><tbody><tr><td width="20%"><table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="FarsitextAdmin" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51);"><div dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background: white; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">انجمن زبان‌شناسی ایران با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ISC</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) و نشر نویسه پارسی برگزار می‌کند:</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background: white; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background: white; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">دومین همایش ملی زبان­ شناسی پیکره ای</span></b><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background: white; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background: white; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">زمان برگزاری:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(255, 9, 9);">20 آبان 1395</span></b><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background: white; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background: white; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مکان برگزاری:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان خیابان 64 غربی،&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background: white; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</span><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background: white; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">شرایط و شیوه ثبت ­نام:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><a href="http://lsi.ir/uploads/download.asp?id=300"><span style="color: blue;">اینجا</span><span style="font-family: Cambria, serif; color: blue;">&nbsp;</span></a></span></u><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">کلیک کنید</span><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background: white; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">برنامه سخنرانی:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: blue;"><a href="http://lsi.ir/uploads/download.asp?id=299"><span style="color: blue;">اینجا</span><span style="font-family: Cambria, serif; color: blue;">&nbsp;</span></a></span></u><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">کلیک کنید</span><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="background: white; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">لینک ثبت نام:</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><a href="http://epayment.lsi.ir/" target="_blank"><span lang="EN-US" dir="ltr" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(17, 85, 204);">http://epayment.lsi.ir</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="color: blue;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>/</span></a></span></b><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table> text/html 2016-10-20T08:43:54+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی نخستین همایش ملی ادب کلامی و اجتماع- فراخوان مقاله http://www.salimilinguist.ir/post/469 <p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">انجمن زبان ­شناسی با همکاری نشر نویسه پارسی ایران برگزار می­کند:</span></b><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>«فراخوان مقاله»</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 22pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">نخستین همایش ملی</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 22pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(197, 90, 17);">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 22pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ادب کلامی و اجتماع</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">دبیران علمی:</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">دکتر&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">زهرا ابوالحسنی چیمه</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 72pt 8pt 0cm; line-height: normal; text-indent: 36pt;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>&nbsp;&nbsp;دكتر بهروز محمودی بختیاری</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; text-indent: 36pt;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">دبیر اجرایی:</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">زهرا ابراهیم بانكی</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">معرفی همایش</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 21.4667px;">یکی از مباحث جذاب و در عین حال فرهنگ بنیاد مطالعات زبان­شناسی اجتماعی، ادب کلامی است. تعریف ادب در دو محور وجهه منفی و وجهه مثبت نظریه براون و لوینسون (1987)، نظریه ادب لیچ (1983) و نظریه بی­ادبی کالپپر و بسیاری آراء دیگر در حوزه زبان­شناسی نشان می­دهد این موضوع فرهنگی می­تواند در قلمرو جهانی نیز مورد نظر قرار گیرد. زبان­شناسی اجتماعی در بررسی زبان به عنوان مولفه ارتباطی، موضوع ادب را به عنوان موضوعی کلیدی به رسمیت می­شناسد. به باور ما به عنوان پژوهشگران حوزۀ زبانشناسی اجتماعی، زمان آن فرارسیده است که از دستاوردهای این حوزه در شناسایی مولفه­های ارتباطی ادب در خانواده، محل کار و سطح جامعه بهره بگیریم. این بررسیها در دراز مدت می­تواند در شناسایی و ایجاد&nbsp;&nbsp;فضایی مودب و بی تنش<span style="color: red;">&nbsp;</span>در همه موقعیتهای زبانی نقش داشته باشد.<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 21.4667px;">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">محورهای پیشنهادی همایش</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">1-<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;ادب زبانی و مولفه­های آن</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">2-<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">شاخصهای فرهنگی ادب<span style="color: red;">&nbsp;</span><span style="color: black;">زبانی&nbsp;</span>در جامعه ایرانی</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">3-<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">وجهه­های مثبت و منفی در زبان</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">4-<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ادب زبانی و منزلت</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">5-<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">تعابیر میان فرهنگی ادب زبانی</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">6-<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">متغیرهای اجتماعی و ادب زبانی: تفاوتهای جنسیتی ادب</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">7-<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">متغیرهای اجتماعی و ادب زبانی: سن</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">8-<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">متغیرهای اجتماعی و ادب زبانی: طبقه اجتماعی</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">9-<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ادب زبانی در خانواده: فرزندان و والدین</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">10-<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;</span></font></span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ادب زبانی در خانواده: زوجین</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">11-<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;</span></font></span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ادب زبانی و رابطه آن با قدرت و فاصله اجتماعی</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">12-<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;</span></font></span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">نشانه شناسی ادب زبانی</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">13-<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;</span></font></span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">خطابها و القاب و ادب زبانی</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">14-<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;</span></font></span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ادب کلامی در رسانه</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ملاحظات علمی و اجرایی برای نگارش مقالات</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1- ارائه مقاله به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر میسر است.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">2- با توجه به اینکه همایش، یک روزه است، طبیعتاً تعداد مقالات پذیرفته شده با محدودیت مواجه است. از این رو به فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دانشجویان دکترا پیشنهاد می گردد مقالات مشترکی با همدرسان خود ارائه دهند.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">3- اولویت پذیرش با تحقیقاتی است که بر اساس تحلیل داده ‌های کمّیِ قابل ملاحظه انجام شده باشند و به نتایج و تبیین ‌های قابل اثبات دست یافته باشند.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">4- چکیده‌هایی امکان پذیرش می‌یابند که سوال یا سوالات مشخصی داشته باشند، روش تحلیل را به روشنی معرفی کرده باشند و خلاصه‌ای از نتیجه پژوهش را ذکر کرده باشند.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">5- مقالاتی در اولویت قرار می‌گیرند که از سطح توصیف فراتر رفته</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">و به تبیین دست یافته باشند و نتایج به دست آمده را با تحقیقات مشابه بر زبان فارسی و دیگر زبان‌های جهان، مندرج در مقالات دیگر مقایسه کرده باشند<b>.</b></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">تاریخ‌های مهم</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><div align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255);"><table class="MsoNormalTable" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td valign="top" width="308" style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: black; padding: 0cm 5.4pt; width: 231.05pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="ltr" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">آخرین مهلت دریافت چکیده‌ها(600 کلمه)</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="195" style="border-top: 1pt solid black; border-right: rgb(240, 240, 240); border-bottom: 1pt solid black; padding: 0cm 5.4pt; border-left: 1pt solid black; width: 146pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="ltr" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>1 آذر 1395</span></b><b><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p></td></tr><tr><td valign="top" width="308" style="border-top: rgb(240, 240, 240); border-right: 1pt solid black; border-bottom: 1pt solid black; padding: 0cm 5.4pt; border-left: 1pt solid black; width: 231.05pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="ltr" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">اعلام نتایج داوری چکیده‌ها</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="195" style="border-top: rgb(240, 240, 240); border-right: rgb(240, 240, 240); border-bottom: 1pt solid black; padding: 0cm 5.4pt; border-left: 1pt solid black; width: 146pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="ltr" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>15 آذر 1395</span></b><b><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p></td></tr><tr><td valign="top" width="308" style="border-top: rgb(240, 240, 240); border-right: 1pt solid black; border-bottom: 1pt solid black; padding: 0cm 5.4pt; border-left: 1pt solid black; width: 231.05pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="ltr" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ارسال اصل مقاله(17 صفحه بدون کتابنامه) به فارسی و چکیده انگلیسی و فارسی</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="195" style="border-top: rgb(240, 240, 240); border-right: rgb(240, 240, 240); border-bottom: 1pt solid black; padding: 0cm 5.4pt; border-left: 1pt solid black; width: 146pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="ltr" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>1 بهمن 1395</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="308" style="border-top: rgb(240, 240, 240); border-right: 1pt solid black; border-bottom: 1pt solid black; padding: 0cm 5.4pt; border-left: 1pt solid black; width: 231.05pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="ltr" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">اعلام نتایج داوری مقالات</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="195" style="border-top: rgb(240, 240, 240); border-right: rgb(240, 240, 240); border-bottom: 1pt solid black; padding: 0cm 5.4pt; border-left: 1pt solid black; width: 146pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="ltr" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>15 بهمن 1395</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="308" style="border-top: rgb(240, 240, 240); border-right: 1pt solid black; border-bottom: 1pt solid black; padding: 0cm 5.4pt; border-left: 1pt solid black; width: 231.05pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="ltr" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">اعمال تصحیحات و ارسال مقاله به دبیرخانه همایش</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="195" style="border-top: rgb(240, 240, 240); border-right: rgb(240, 240, 240); border-bottom: 1pt solid black; padding: 0cm 5.4pt; border-left: 1pt solid black; width: 146pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="ltr" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>25 بهمن 1395</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="308" style="border-top: rgb(240, 240, 240); border-right: 1pt solid black; border-bottom: 1pt solid black; padding: 0cm 5.4pt; border-left: 1pt solid black; width: 231.05pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="ltr" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; text-indent: 36pt;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">زمان برگزاری همایش</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="195" style="border-top: rgb(240, 240, 240); border-right: rgb(240, 240, 240); border-bottom: 1pt solid black; padding: 0cm 5.4pt; border-left: 1pt solid black; width: 146pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="ltr" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">فروردین 1396</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">شیوه نامه نگارش و ارسال مقالات</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مقالات</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">حتماً</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">باید بر اساس قالب محتوایی و صوری ابلاغی انجمن تدوین شود.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">شیوه نامه نگارش و پذیرش مقاله (قالب محتوایی و صوری) را از</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><a href="http://lsi.ir/uploads/download.asp?id=289"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(5, 99, 193);">اینجا</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(5, 99, 193);">&nbsp;</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">و قالب آمادۀ مقاله را از</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><a href="http://lsi.ir/uploads/download.asp?id=290"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(5, 99, 193);">اینجا</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">دریافت کنید.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مقالات می بایست به نشانی رایانامه</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><a href="mailto:hamayesh@lsi.ir"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: rgb(5, 99, 193);"><font face="Calibri">hamayesh@lsi.ir</font></span></a><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ارسال شود.</span></p> text/html 2016-10-07T08:39:41+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی «فراخوان مقاله» - چهارمین همایش ملی صرف http://www.salimilinguist.ir/post/468 <p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">انجمن زبان ­شناسی با همکاری نشر نویسه پارسی ایران برگزار می­کند:</span></b><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: rgb(132, 60, 12);"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>«فراخوان مقاله»</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(132, 60, 12);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 26pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: rgb(132, 60, 12);">چهارمین همایش ملی صرف</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(132, 60, 12);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">دبیران علمی:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">دکتر شهرام مدرس خیابانی، دکتر فریبا قطره</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">دبیر اجرایی:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ذلیخا عظیم‌دخت</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: red;">تاریخ‌های مهم:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 99.45pt 0pt 0cm; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: red;">ارسال اصل مقاله و چکیده انگلیسی:</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">&nbsp;&nbsp;</span></b><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><b><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; font-family: Cambria, serif; color: red;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span></b><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>30 آذر 1395</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 99.45pt 0pt 0cm; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">اعلام نتایج داوری:</span></b><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><b><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Calibri">&nbsp;</font></span></b><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><b><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Calibri">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span></b><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"><font face="Calibri">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">دی ماه 1395</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 99.45pt 0pt 0cm; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ارسال پرده‌نگار و فایل های ضروری:</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">25 بهمن 1395</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 99.45pt 0pt 0cm; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: red;">زمان برگزاری همایش:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">&nbsp;</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Calibri">&nbsp;&nbsp;</font></span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Calibri">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>28</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">بهمن 1395</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: red;">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: red;">معرفی همایش:</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 40.25pt 0pt 49.65pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black; line-height: 19.9733px;">با عنایت به گستردگی حوزه­ی صرف و نیاز به بررسی نظام صرفی و واژگانی زبان فارسی در قالب نظریه­های صرفی نوین و از سوی دیگر علاقه­مندی بسیاری از زبان­شناسان ایرانی به پژوهش­ در این حوزه، برگزاری چنین همایش تخصصی امری ضروری است. از آنجا که از برگزاری سومین همایش صرف مدت طولانی می­گذرد، پیشنهاددهندگان برگزاری این همایش، آمادگی خود را برای برگزاری همایش تخصصی صرف که بتواند نظام صرفی زبان فارسی و سایر زبان­های ایرانی را در قالب نظریه­های صرفی نوین تبیین کند، اعلام می­دارند. بدیهی است در چنین همایشی امکان ارائه دستاوردهای زبان­شناسان علاقه­مند به این حوزه فراهم خواهد شد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: red;">محورهای همایش:</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 21.4667px;"><font face="Calibri">1.</font><span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black; line-height: 21.4667px;">بررسی نظام صرفی زبان فارسی و سایر زبان­های ایرانی براساس چارچوب­های نوین حوزه­ی صرف</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 21.4667px;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 21.4667px;"><font face="Calibri">2.</font><span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black; line-height: 21.4667px;">صرف تکواژبنیاد و واژه­بنیاد</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 21.4667px;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 21.4667px;"><font face="Calibri">3.</font><span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black; line-height: 21.4667px;">تحلیل رایانشی واژه در زبان فارسی</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 21.4667px;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 21.4667px;"><font face="Calibri">4.</font><span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black; line-height: 21.4667px;">تعامل صرف و سایر حوزه­های زبان­شناسی</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 21.4667px;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt;"><span lang="FA" style="font-size: 5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black; line-height: 7.13333px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; line-height: normal;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Calibri">____________________________________________</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; line-height: normal; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مقالات</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: red;">حتماً</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">باید بر اساس قالب محتوایی و صوری ابلاغی انجمن تدوین شود.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; line-height: normal; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">شیوه نامه نگارش و پذیرش مقاله (قالب محتوایی و صوری) را از</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><b><u><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"><a href="http://lsi.ir/uploads/download.asp?id=289"><span style="color: rgb(0, 112, 192);">اینجا</span><span style="text-decoration: none; font-family: Arial, sans-serif; font-weight: normal; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span></a></span></u></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">و قالب آمادۀ مقاله را از</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"><a href="http://lsi.ir/uploads/download.asp?id=290"><span style="color: rgb(0, 112, 192);">اینجا</span></a></span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 24pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">د</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ریافت کنید.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; line-height: normal; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مقالات می بایست به نشانی رایانامه</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="mailto:hamayesh@lsi.ir"><span lang="EN-US" dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">hamayesh@lsi.ir</span></a></span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ارسال شوند.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><div><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><br></span></div> text/html 2016-09-25T01:57:45+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی فراخوان مقاله فصلنامه زبان‌شناسی اجتماعی http://www.salimilinguist.ir/post/466 <p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">بسمه‌تعالی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">فراخوان فصلنامه زبان‌شناسی اجتماعی</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br><br></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">قابل توجه استادان و پژوهشگران دانش زبان‌شناسی</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">به استحضار می‌رساند فصلنامه زبان‌شناسی اجتماعی با همکاری گروه زبان‌شناسی دانشگاه پیام‌نور و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات طبق نامه شماره</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>79858/18/3&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مدیر کل محترم دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی به تاریخ&nbsp;</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>20/4/1395&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">در مسیر اخذ درجه علمی-پژوهشی از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری قرار گرفته است.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><br></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">این فصلنامه با بهره‌مندی از هیات تحریریه معتبر و متخصص در تلاش است تا مقالات پژوهشی مرتبط با حوزه زبان و جامعه را منتشر نماید و برای غنا بخشیدن به حوزه تخصصی مورد نظر، آماده دریافت آثار علمی به زبان‌های فارسی و انگلیسی از سوی کلیه علاقمندان و اصحاب قلم است</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>.<br></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">بدین‌وسیله از همه اندیشمندان گرامی دعوت می‌کنیم با ارسال آثار ارزشمند خود و اعلام آمادگی برای داوری مقالات در توسعه دانش زبان شناسی اجتماعی، سهیم باشند</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">شایان ذکر است که این نشریه مقالاتی را منتشر می‌کند که به شیوه­ای علمی و روشمند دریکی از</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt;"><font face="Calibri">&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">زمینه­</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 18pt;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Calibri">&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">های زیر نوشته شده باشد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 18pt;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Calibri">:&nbsp;</font></span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br><br><o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: Cambria, serif;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>- &nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">رابطه زبان و متغیرهای اجتماعی (سن،جنسیت،شغل،تحصیلات، طبقه اجتماعی و.....)</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt;"><o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مطالعات زبان، ارتباطات انسانی و رسانه‌ایی (مطالعات زبان رسانه‌های نوشتاری، رادیو و تلویزیون و ....)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مطالعات زبان، فناوری جدید و فضای مجازی (اینترنت، تلفن همراه، شبکه‌های اجتماعی و ...)<o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">برخورد زبان‌ها، مطالعات دوزبانگی و دوزبانگونگی<o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مطالعات زبان و</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">هویت، زبان و فرهنگ<o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">برنامه‌ریزی زبان، سیاست‌های زبانی، نگرش زبانی<o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">جامعه‌شناسی آموزش و یادگیری زبان<o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: Calibri, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مطالعات گونه زبان معیار، زبان‌های محلی ، گویش‌ها و لهجه‌های محلی<o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: Calibri, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مطالعات جامعه‌شناسی زبان شهری<o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: Calibri, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مطالعات زبان و جهانی‌شدن<o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: Calibri, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مطالعات مردم‌شناسی زبان<o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: Calibri, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">و کلیه موضوعاتی که به نوعی به رابطه زبان و جامعه می‌پردازد.<o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">برای ارسال مقالات و اعلام آمادگی برای داوری به سامانه فصلنامه به آدرس زیر مراجعه نمایید</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Times New Roman">:<br></font></span><span dir="ltr"><a href="http://sociolingustics.journals.pnu.ac.ir/"><span style="font-size: 16pt;"><font color="#0563c1" face="Times New Roman">http://sociolingustics.journals.pnu.ac.ir/</font></span></a></span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">سردبیر فصلنامه<o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">بهمن زندی</span></p> text/html 2016-07-16T00:00:21+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی فراخوان دومین دوره جایزه دکتر محمد مقدم http://www.salimilinguist.ir/post/463 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(242, 249, 255);"><tbody><tr><td width="20%"><table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="FarsitextAdmin" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51);"><div dir="rtl"><div dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 22pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;; color: rgb(0, 112, 192); line-height: 31.3867px;">فراخوان دومین دوره جایزه دکتر محمد مقدم<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;; line-height: 22.8267px;">(ویژه رساله های دکتری رشته زبانشناسی)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;; line-height: 19.9733px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;; line-height: 19.9733px;">انجمن زبان ‌شناسی ایران در نظر دارد برای ارتقای سطح علمی دانش ‌آموختگان در حوزه‌ ی زبان ‌شناسی جایزه ‌ای را هر ساله با نام و یاد شادروان استاد دکتر محمد مقدم، بنیان‌ گذار رشته‌ ی زبان‌ شناسی در ایران، برای ارزشمندترین رساله‌ ی دکتری دانش‌آموختگان در نظر بگیرد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Calibri">.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;; line-height: 19.9733px;">تقاضا دارد دانش ‌آموختگان&nbsp;<b><span style="color: red;">اول تیر ماه 1393</span></b><span style="color: red;">&nbsp;</span>تا&nbsp;<b><span style="color: red;">اول تیر ماه 1395</span></b>، نسخه‌ای از رساله‌ی خود را به صورت چاپ و صحافی شده حداکثر، تا تاریخ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif; line-height: 19.9733px;">&nbsp;</span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;; color: red; line-height: 19.9733px;">سی و یکم شهریور ماه 1395</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif; color: red; line-height: 19.9733px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;; line-height: 19.9733px;">به دفتر انجمن زبان شناسی ایران تحویل دهند. نتیجه‌ی داوری تا</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif; line-height: 19.9733px;">&nbsp;</span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;; color: red; line-height: 19.9733px;">پایان دی ماه 1395</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif; color: red; line-height: 19.9733px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;; line-height: 19.9733px;">اعلام خواهد شد و جایزه‌ ی دکتر محمد مقدم طی مراسمی ویژه در هفته دوم ترم دوم سال تحصیلی به نویسنده ی برترین رساله‌ ی داوری شده اهدا خواهد گردید.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif; line-height: 19.9733px;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt; background: white;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;; color: rgb(34, 34, 34);">به برگزیده</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;; color: rgb(34, 34, 34);">جایزه</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;; color: rgb(34, 34, 34);">دکتر محمد مقدم هدایای زیر تعلق خواهد گرفت:</span><span dir="ltr" style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt; background: white;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;; color: rgb(34, 34, 34);">دریافت تندیس</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;; color: rgb(34, 34, 34);">جایزه</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;; color: rgb(34, 34, 34);">دکتر محمد مقدم</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt; background: white;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;; color: rgb(34, 34, 34);">دریافت لوح تقدیر از سوی انجمن زبانشناسی ایران</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt; background: white;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;; color: rgb(34, 34, 34);">چاپ رساله در قالب کتاب به همت نشر نویسه پارسی<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt; background: white;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt; background: white;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;; color: rgb(34, 34, 34);">گزارش برگزاری نخستین دوره جایزه دکتر محمد مقدم را از&nbsp;</span><a href="http://www.lsi.ir/News/news.asp?id=352"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;"><font color="#0563c1">اینجا</font></span></a><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;دریافت کنید.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><o:p></o:p></span></p></div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table>