زبان شناسی همگانی
درباره وبلاگ


سایت زبان شناسی همگانی در جهت گسترش و معرفی رشته زبان شناسی همگانی آغاز به کار کرد
rezasalimi18@yahoo.com

مدیر وبلاگ : رضا سلیمی
مطالب اخیر
نویسندگان

ریشه‌شناسی دو واژة آزادی و Freedom (آریایی) لیلا عسگری

واژة آزادی اسم فعل آزاد و  freedomاسم مرکب از صفت  free + پسوند dom  به ترتیب صورت‌های  برگرفته از دو ریشة هند و اروپایی‌ *genh- «زادن، تولید کردن» و*prihx-eha-/ *prihx-ós« یکی از خود، عزیز، آزاد، مهر، عشق » هستند. بدین‌ترتیب واژة انگلیسی free «آزاد» (از ریشة *prihx-ós ) در زبان‌های سلتی و ژرمنی «کسی که آزاد است» و در زبان‌های هند و ایرانی به معنای «کسی که عزیز است» معنی می‌دهد (Mallory & Adams:205).

بنابراین خاستگاه هند و اروپایی این دو واژة هم‌معنا در فارسی و انگلیسی با یکدیگر متفاوت است، در زبان‌های ایرانی ریشة واژة آزاد برگرفته از مفهومی است که به  عمل دنیا آمدن و زاده شدن اشاره دارد و   freeدر زبان‌های ژرمنی و سلتی حاصل تحول معنایی از مفاهیم دوستی و عشق به مفهوم آزادی است.

آزاد

واژة فارسی آزاد در زبان‌های ایرانی از ایرانی باستان *ā-zā-ta-  ،  ایرانی آغازین  *zanH- «زادن» ( واژه‌های ایرانی زن، فرزند و زاده نیز با ریشة *zanH- مربوط است (←Cheung2007: 466)(، فارسی میانة  āzād   به معنی «نجیب، اصیل، شریف» گرفته شده است. در زبان‌های ایرانی کهن نیز واژة آزاد به معنی «زاده، متولد و نجیب؛ آزاد» را دارد (مانند فارسی میانة مانوی āzād  «آزاد؛ نجیب»، پارتی ‘’z’d «آزاد»،  سغدی ‘’z’t  «متولد، زاده»، ‘’zt’k(w)  «مرد آزاد، نجیب‌زاده»، سکایی ysāta-ā  «نجیب، شریف»).

واژة آزاد در اوستا (آبان یشت، بند 64) هنگامی که اردویسور آناهیتا به پیکر دوشیزه‌ای در می‌آید اینگونه به کار برده شده است: «آنگاه اردویسور آناهیتا به پیکر دوشیزه‌ای زیبا، برومند، برزمند، کمر بر میان بسته، راست‌بالا، آزاده‌نژاد، بزرگوار، موزه‌هایی درخشان تا مچ پا پوشیده و به استواری با بند‌های زرین بسته، روانه شد.

آزاد در فارسی کلاسیک هم در  معنای «اصیل و نجیب»  که هم‌اکنون در زبان افغانی رایج است، و هم در معنی «رهایی»  به کار برده شده است. برخی از محققان مانند نیبرگ ریشة  آزاد در معنای   «نجیب، اصیل» را از ریشة زادن و در معنای «رها» را از  *ā-zāta- ریشة دیگر ایرانی باستان مرکب از پیشوند ā و zāta-   صفت مفعولی از ریشة *zay «بیرون ریختن، رها کردن » دانسته‌اند  (Niberg 1974: 41).

 

free

  واژة  free «آزاد» در ولزی  rhydd «آزاد»، نورسی کهن frī« محبوب، همسر»  انگلیسی کهن frēo «زن»،  «عشق»  frēo «آزاد»، (‹انگلیسی نو  free )،  گوتی   freis «آزاد»،  ساکسونی کهن fri «همسر»  و انگلیسی کهن fridu، نروژی باستانfridr «صلح» و ... معنی می‌دهد. این واژه‌ها ‌همانگونه که در بالا اشاره شد از ریشة*prihx-eha-/ *prihx-ós« یکی از خود، عزیز، آزاد، مهر، عشق »است، که با ایرانی کهن priyah «خود، مال خود، عزیز، محبوب» prīyate  «مهر، عشق»، اوستایی frya- «عزیز»، سنسکریت priya- « عزیز ، محبوب» اسلاوی کهن prijati «یاری کردن» هم‌ریشه‌اند(M allory & Adams 343←). همچنین نام ایزد‌بانوی ژرمنی و نورسی کهن Frigg نیز از همین ریشه است. به این ریشه در غرب،  مرکز و شرق سرزمین‌های هند و اروپایی گواهی شده است،  و مطمئنا از واژه‌های ماقبل هند و اروپایی به شمار می آید (Mallory & Adams : 214). البته برخی ریشة *prihx-ós را مشتق از ریشة (بحث‌برانگیز) *per- «خانه» به معنی «آن کسی که اهل یک خانه  است» نیز می‌دانند(Mallory & Adams:343←).

به نظر محققین  اصطلاح « محبوب، عزیز، و دوست» به معنی عضو آزاد قبیله و در تقابل با بردگی به کار رفته است. بدین قرار،  به نظر می‌رسد، مفهوم آغازین آن « محبوب، عزیز، دوست، دوست داشتن» بوده که در برخی از زبان‌ها به شکل برجسته‌ای مانند زبان‌های سلتی و ژرمنی  به  معنی «آزاد» تحول پیدا کرده است KLEIN,) 1966:620).

آریایی (اصیل، شریف، آزاد)

 ریشة دیگری که در زبان‌های هند و اروپایی « عضوی از یک گروه(قبیله)، نجیب، شریف، آزادمرد» معنی می‌دهد*h4erós یا *h4eryós  است، که واژة «آریایی» در زبان‌های هند و ایرانی،  و  در هیتی واژة arā- « عضوی از گروه خود، نجیب‌زاده، همراه، دوست» و واژة arāwa  «آزاد»،  (در این زبان  واژة āra  «(چیزی که) شایسته است» و natta āra   «درست نیست» نیز اشتقاقی از این واژه است). در لیکیایی، arawa- «آزاد (از)»، arus-«بومی» از آن گرفته شده است، در حالیکه ریشة  *heryós در ایرلندی کهن aire به معنی «آزاد مرد، آزاد» ( چه آدم عادی چه نجیب‌زاده) هم برگرفته از آن است؛ در زبان گُلیش اسم خاص Ario- manus (ظاهرا به معنی شریف، اصیل) نیز با Ario- ساخته شده است. صورت اوستایی  airya- «آریایی»،  فارسی باستان ariya-«آریایی» ( > فارسی میانه ranē، فارسی نو  Iran)، و سنسکریتarī-     «صدیق، وفادار»، aryá-  «مهربان، مهمان نواز»، است(←Mallory & Adams )در اوستا  airyaman-    به  معنی «یار، دوست» آمده است  (Bartholomae AiW 198).  

مفهوم این واژه دست‌کم در آغاز  بر کسی دلالت می‌کرده که به قبیله یا قومی در تقابل با بیگانه تعلق داشته، بویژه بیگانگانی که به زور یا اجبار در قبیله به عنوان بَرده جای داده شده‌اند. در هند و ایرانی ظاهرا  اصطلاح  «غیر آزاد»  به کسانی اطلاق می‌شده که از اقوام دیگر به اسارت گرفته شده بودند،  این کلمه یک اصطلاح قومی است، یا به احتمال ضعیف‌تر، در اصل  نام‌قومی بوده که اقوام هند و اروپایی (یا بخشی از آنها) خودرا می‌نامیدند.  گرچه در هند و ایرانی در معنای قومی به کار رفته اما دلیلی در دست نیست که این مفهوم  ماقبل هند و اروپایی باشد یا  گویندگان ماقبل هند و اروپایی خود را آریایی بنامند . (Mallory 343←).

تاکید اوستا و کتیبه‌های فارسی باستان  بر مفهوم اصالت، تبار اصیل، نجیب و شریف است. چنانکه  داریوش در کتیبة نقش رستم با این عنوان از خود یاد کرده است:

من داریوش شاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین‌های دارنده همه گونه مردم، شاه در این سرزمین دور و دراز، پسر ویشتاسب هخامنشی پارسی پسر یک پارسی آریاییِ آریایی نژاد (ariyaciça).

Ariyaciça  صفتی است مرکب از Ariya «آریایی» و ciça «تبار، نژاد». ترکیب دیگری که با Ariya  در کتیبه‌های فارسی باستان آمده،  نام پدر بزرگ داریوش اول آریارمنه است ، مرکب از airya- و  صفت مفعولی مجهول از-ram-ā (در اوستایی و سنسکریت آرام کردن، در صلح بودن)، آریارمنه به معنی «نگاه دارندة آریائیان در  آرامش»است.

دربارة سرزمین‌های آریایی در تیشتر یشت اوستا (کردة 59 و 60) آمده:

« ... [آنگاه] درمانگری‌ها [یش] را بازستاند تیشتر رایومند فرهمند و در همان زمان سرزمین‌های آریایی قحطی‌ها خواهند آمد؛ در همان زمان به سرزمین‌های آریایی، سپاهیان دشمن حمله خواهند کرد؛ در همان زمان سرزمین‌های آریایی زده خواهند شد .... (زرشناس، 1389)»

و در کردة 9، 36، به این عبارت اشاره شده است « ... چه هنگام سرزمین‌‌های آریایی(airiiå daŋhāuuō)  نیک‌سال خواهند شد؟»

مفاهیم واژه‌ها در نظام‌های فرهنگی و بنیاد‌های اعتقادیِ شکل می‌گیرد که بازتاب شیوة تفکر انسان به پدیده‌های جهان اطراف را آشکار می‌کند، و  بررسی عناصر زبانی ما را به  خاستگاه نام‌گذاری اقوام گوناگون نزدیک می‌سازد. واژة مشترک (*prihx-eha-/ *prihx-ós)که در بین اقوام هند و اروپایی مفهوم «دوست داشتن، عشق، خودی» بوده است، هم اکنون در زبان‌های ژرمنی به واژة «آزادی»  تحول پیدا کرده و  صورت‌های بازمانده از این ریشه در زبان‌های ایرانی دو واژة « آفرین و نفرین» است.

منابع در سایت محفوظ است

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 4 بهمن 1398 07:02 ب.ظ
Wohh precisely what I was searching for, thank you foor posting.
چهارشنبه 2 بهمن 1398 11:45 ق.ظ
you are in point of fact a excellent webmaster. The web site loading pace is amazing. It kind of feels that you're doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you've done a great activity on this matter!
یکشنبه 29 دی 1398 03:42 ب.ظ
Great article! We are linking to this particularly great post on our website. Keep up the great writing.
چهارشنبه 25 دی 1398 06:33 ب.ظ
Good day! I could have sworn I’ve visited this blog before but after going through some of the articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly pleased I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!
دوشنبه 23 دی 1398 04:26 ب.ظ
I blog often and I genuinely thank you for your content. This article has truly peaked my interest. I am going to book mark your blog and keep checking for new details about once per week. I opted in for your RSS feed too.
سه شنبه 17 دی 1398 03:45 ب.ظ
I every time used to read paragraph in news papers but now as I am a user of web thus from now I am using net for posts, thanks to web.
شنبه 14 دی 1398 09:20 ق.ظ
I really like it whenever people get together and share opinions. Great blog, keep it up!
چهارشنبه 11 دی 1398 11:04 ق.ظ
After I originally commented I seem to have clicked on the -Notify
me when new comments are added- checkbox and from now on each time a
comment is added I get 4 emails with the same comment.
Is there an easy method you can remove me from that service?
Thank you!
سه شنبه 10 دی 1398 03:22 ب.ظ
It is actually a great and helpful piece of info. I'm satisfied that you shared this helpful info with us.
Please keep us informed like this. Thank you for sharing.
دوشنبه 9 دی 1398 11:52 ب.ظ
Wonderful, what a webpage it is! This blog gives useful information to us, keep it up.
سه شنبه 3 دی 1398 07:37 ب.ظ
I like the valuable info you provide in your articles. I'll bookmark your blog and check once more here frequently. I'm relatively certain I'll be told many new stuff right here! Good luck for the next!
دوشنبه 18 آذر 1398 10:00 ب.ظ
Download ringtones, message tones, alert tones etc... Free mobile ringtones for all type of phones, shared and submitted by our users. Choose from over 41000 ringtones uploaded under various categories. Get the latest ringtones in mp3 file format and set the coolest, trendiest tone as your mobile ringtone.<br>

<a href=https://dolotnuthietke.com>redmi note 4 ringtone download mp3</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com>radha krishna ringtone download mp3</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com/sitesmapes.php>ringtone download mp3 music</a>
<br>

Access unlimited number of ringtones and download them with out sign up or registration. Surveys reveal that more than half of the mobile phone users between 15 to 30 years of age download ringtones at least once. To upload and share your collection of ringtones with other, click the 'Upload Ringtone' button and submit .mp3 files under 2MB in size.<br>

<a href="http://ariaamarketing.ir/post/6840/">m i ringtone download mp3</a>
<a href="http://ariaamarketing.ir/post/433/">oneplus 6 ringtone download mp3</a>
b9f4eff
جمعه 15 آذر 1398 08:50 ب.ظ
When I originally left a comment I appear to have clicked
on the -Notify me when new comments are added- checkbox
and from now on every time a comment is added I receive
four emails with the exact same comment. Perhaps there is
an easy method you are able to remove me from that service?
Kudos!
جمعه 15 آذر 1398 07:09 ق.ظ
hey there and thank you for your information – I've definitely
picked up something new from right here. I did however expertise some technical issues using this
website, since I experienced to reload the web site a lot of times previous to I
could get it to load correctly. I had been wondering if
your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading
instances times will often affect your placement in google and
could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.
Anyway I'm adding this RSS to my e-mail and could
look out for a lot more of your respective exciting content.
Ensure that you update this again soon.
پنجشنبه 14 آذر 1398 11:29 ق.ظ
If some one needs to be updated with latest technologies afterward he must be pay a quick visit
this site and be up to date all the time.
دوشنبه 11 آذر 1398 07:35 ب.ظ
Great goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you are just extremely
great. I actually like what you've acquired here, certainly like what you're stating and the way in which you say
it. You make it entertaining and you still take care of to keep it
smart. I cant wait to read far more from you. This is really a great web site.
دوشنبه 11 آذر 1398 02:11 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a author for your blog.
You have some really good posts and I believe I would be a
good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd love to write some content for your blog in exchange
for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if
interested. Kudos!
شنبه 9 آذر 1398 09:52 ب.ظ
I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless,
you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly
a lot often inside case you shield this increase.
جمعه 8 آذر 1398 07:37 ق.ظ
Hello to every one, it's actually a good for me to visit this website, it contains helpful Information.
یکشنبه 3 آذر 1398 01:15 ق.ظ
Hello Dear, are you really visiting this web page on a regular
basis, if so then you will absolutely obtain good
knowledge.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو