زبان شناسی همگانی
درباره وبلاگ


سایت زبان شناسی همگانی در جهت گسترش و معرفی رشته زبان شناسی همگانی آغاز به کار کرد
rezasalimi18@yahoo.com

مدیر وبلاگ : رضا سلیمی
مطالب اخیر
نویسندگان

دلالت های فرهنگی یک تحول زبانشناختی : از کارشناس مذهبی تا کارشناس فرهنگی جبار رحمانی

یکی از موضوعاتی که این روزها در رسانه ها زیاد دیده و شنیده می شود، جایگزینی اصطلاح کارشناسی فرهنگی به جای اصطلاح کارشناسی مذهبی است. جایگزینی یک واژه به جای واژه دیگر در یک زبان، یک امر ساده و اتفاقی نیست، قاعدتا رواج یک اصطلاح بیش از آنکه یک امر ساده زبانی باشد، بیانگر فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی متعددی است که این تغییر به ظاهر ساده را امکان پذیر ساخته و سبب می شود مخاطب ان را بفهمد. در این زمینه چند سالی است در کشور ما، ‌نوعی بسط مفهوم دین و ایجاد همپوشانی آن با مفهوم فرهنگ دیده می شود. این نکته را می توان به انحاء مختلف تعبیر و تفسیر کرد، تعبیری که از رویکردهای انتقادی تا رویکردهای همدلانه متعددی را می تواند دربر بگیرد.

دین از منظر علوم اجتماعی، نقشی کلیدی در ساماندهی فرهنگ و در سامانه جامعه  دارد، اما این نقش به معنای آن نیست که امر دینی لزوما بصورت مستقیم در همه عرصه های فرهنگ حضور داشته باشد، بلکه حضور دین دریک فرهنگ و جامعه نه بواسطه حضور مستقیم و ملموس و ظاهری آن،‌بلکه بواسطه نقشی کلیدی است که دین در هسته یک فرهنگ و جامعه دارد. دین بواسطه تاثیری که بر بنیان های جهان بینی یک فرهنگ دارد، بر سایر ابعاد آن فرهنگ نیز تاثیر گذار خواهند بود. به همین دلیل دین بیشترین حضور را در هسته معنایی و قلب یک فرهنگ دارد تا اینکه در هر امر روزمره و در هر امر دم دستی ای بخواهد حضور داشته باشد. حضور همه جایی روزمره دین، سبب تقلیل ارزش قدسی آن و کاهش تاثیر معنوی آن میشود. در یک مثال ساده می توان گفت دین نقش سیستم مغز را دارد، مغز مهمترین کانون هدایت حیات یک سیستم زنده است، اما قرار نیست به سبب همین اهمیت مرکزی، لزوما در همه اندام ها حضور مستقیم داشته باشد، بلکه کنترل سیستم هدایت و فرماندهی بدن در دست مغز است، نه هرکار ساده ودم دستی.

جایگزینی اصطلاح فرهنگی به جای مذهبی در مفاهیم واصطلاحاتی مانند کارشناس مذهبی، فعالیت مذهبی، مراکز مذهبی، علاوه بر اینکه نوعی تعبیر نامناسب از موقعیت دین در فرهنگ و جامعه را تداعی میکند، نوعی اختلال در کارکردهای نقشی و نهادی هم هست، اینکه آنهایی که وظیفه هدایت را دارند، وارد همه انواع کارهای دم دستی و عرصه های دم دستی نیز می شوند. نقش هدایت با نقش روزمرگی لزوما یکی نیستند. این مساله سبب می شود که مفهوم مذهبی، انقدر بسیط و فربه شود که بتواند هر امر روزمره ای را شامال شود و برای همه آنها جوابی ساده، دم دستی و مستقیم داشته باشد. این فربگی نامتناسب در نهایت به خود امر مذهبی صدمه می زند،‌و موجب نوعی ناکارآمدی ناشی از کاربرد نامتناسب می شود.

این بسط و جایگزینی مفهومی علاوه بر آنکه بیانگر فربگی بیش از حد مفهوم امر مذهبی است، از منظر دیگر می توان گفت که بیانگر نوعی کاهش ارزش مفهوم مذهبی نیز هست. زیرا امر مذهبی اگر فی نفسه ارزشمند باشد، کارشناس مذهبی باید به اینکه کارشناس مذهبی باشد افتخار کند نه اینکه برای اینکه مشروعیتی اجتماعی برای خود فراهم کند، از اصطلاح کارشناس فرهنگی استفاده کند. به عبارت دیگر فرهنگی شدن یک کارشناس مذهبی، ‌بیانگر آنست که او قرار است وارد عرصه هایی شود که پیشتر در اصلاح مذهبی نمی گنجید، در حالیکه او مدعی بود این عرصه ها هم مشمول مفهوم مذهب می شود. نوعی برخورد و مواجهه دوگانه و شاید متناقض با مفهوم مذهبی در این دگرگیسی رخ میدهد، از یکسو ادعای شمول و فراگیری امر مذهبی بیان می شود که می تواند  همه چیز را دربر بگیرد (نوعی فرض برتری معرفت شناختی امر مذهبی نسبت به هر امر دیگر)و از سوی دیگر ادعای ناکارآمدی آن را مطرح میکند (چون صفت مذهبی دیگر مقبولیت لازم برای حضور در همه عرصه ها را ندارد)‌و برای اینکه حضوری مشروع داشته باشد، از مفهوم فرهنگی به جای مذهبی استفاده می کند. این دوگانگی در نهایت سبب استهاله امر مذهبی در امر فرهنگی میشود و عملا به دست متولیان مذهبی، امر مذهبی را در چرخه عرفی شدن و تقدس زدایی قرار می دهد. بر این اساس می توان گفت که جایگزینی و رواج صفت فرهنگی به جای صفت مذهبی در اصطلاحات ترکیبی مانند کارشناس مذهبی،‌فعالیت مذهبی، مراکز مذهبی، و امور مذهبی، وتبدیل آنها به اصطلاحاتی مانند کارشناس فرهنگی، فعالیت فرهنگی، مراکز فرهنگی، و امور فرهنگی بیانگر یک فرآیند تقلیل ارزش ماهوی امر مذهبی به امر روزمره به دست متولیان مذهبی است. همانطور که اشاره شد این روند، نوعی فرآیند عرفی شدن به دست کارگزاران مذهبی است، که ناخواسته به واسطه فربه کردن بیش از حد امر مذهبی برای تسری آن به هر امر روزمره  و فعالیت عرفی، آن را به قامت این امور تقلیل می دهند.

همانطور که در ابتدای این نوشتار بدان اشاره شد، این جایگزینی فقط یک رخداد زبانی نیست،‌ بلکه ریشه در تغییرات فرهنگی و اجتماعی متعددی دارد، تغییراتی که می توان مصادیق متعددی برای آن دید، از جمله در تغییر در فعالیت های مراکز مذهبی. به عنوان  مثال بسیاری از مراکز مذهبی مانند امامزاده ها و مساجد، در ایام تابستان برای جذب مخاطب همه نوع برنامه تفریحی و سرگرمی را اجرا می کنند، برنامه هایی که شامل مسابقات ورزشی و کلاس های آموزشی و مهارتهای فنی هم میشود. شاید هر دسته از این فعالیت ها فی نفسه مهم و کلیدی باشند، اما کلیدی بودن آنها به معنای امکان ترکیب و همراهی همه جایی و همه مکانی انها با هم نیست. امر مذهبی یک امر مبسوط همه جایی و در همه سطح نیست،‌بلکه همانند یک فعالیت مغزی است که بسیار حیاتی و کلیدی است اما باید در جای خاص خودش باشد تا اینکه در هر جایی و فضایی انجام بگیرد، در حالیکه امور فرهنگی مانند اوقات فراغت، تفریحات، کلاسهای اموزشی و...، با همه اهمیتی که در حیات روزمره اعضای جامعه دارند، اما قرار نیست در هر سطحی و در هرکجای جامعه حضور داشته باشند. شاید کمیت گرایی غالب در فضاهای مذهبی برای نشان دادن آمار بالای مخاطبان،‌ ناخواسته آنها را به سمت استفاده از مکانیسم های منطق بازار برای جلب مخاطب/مشتری بیشتر کرده است. در نهایت همه این فرآیندها، چه ناشی از فربگی بیش از حد قلمرو امر مذهبی و تسری نامناسب آن به هر حوزه زندگی و چه ناشی از تن دادن به منطق بازار برای جلب مخاطب/مشتری بیشتر و بالابردن آمارها باشد، در نهایت امر مذهبی قربانی روزمرگی امر روزمره می شود و تقدس به دست خود متولیان امر قدسی (کارشناسان مذهبی)، قدسیت زدایی شده و به امر روزمره تقلیل پیدا می کند. این در حالی است که امر مذهبی برای هدایت کشتی جامعه باید سکان را به دست بگیرد نه اینکه در همه اندام و اجزای کشتی جامعه کار کند، هدایت گری یک کار استراتژیک و بسیار حساس است که با روزمرگی لزوما همساز و همدم نیست، این دو به هم مرتبط هستند، اما همسازی و همدمی بیش از حد آنها منجر به تخریب دو طرف خواهند شد. همانطور که مغز نباید کار دست را انجام بدهد، دست هم نباید کار مغز را انجام بدهد، این تداخل وظایف و قلمروها، در نهایت منجر به تخریب طرفین خواهند شد.

متاسفانه این جایگزینی اصطلاحی و مفهومی خودش را در سیاستگذرای های فرهنگی و مذهبی هم تسری داده و در انجا نیز این خلط مفهومی دیده می شود که مستلزم بازخوانی انتقادی عمیقی است که بتوان از پیامدهای منفی این دگرگیسی نامتناسب جلوگیری کرد. تفکیک نقش ها، یکی از لازمه های تداوم کارکرد نقش ها در جامعه است، تداخل آنها که منجر به نوعی اختلال کارکردی می شود در نهایت به نوعی ناکاآامدی ضمنی منجر می شود که هر دو طرف را دچار ابهام و اشکال خواهند کرد.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 6 بهمن 1398 07:08 ب.ظ
Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very helpful information specifically the last part I care for such information much. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and best of luck.
سه شنبه 1 بهمن 1398 07:00 ب.ظ
Everything is very open with a really clear description of the challenges. It was truly informative. Your website is very helpful. Thanks for sharing!
دوشنبه 30 دی 1398 05:48 ب.ظ
Your style is very unique in comparison to other folks I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this blog.
یکشنبه 29 دی 1398 10:53 ق.ظ
Very good post! We are linking to this great post on our website. Keep up the great writing.
چهارشنبه 25 دی 1398 03:12 ب.ظ
Your style is really unique in comparison to other folks I have read stuff from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this web site.
یکشنبه 22 دی 1398 08:07 ب.ظ
Very Nice Article..
سه شنبه 17 دی 1398 05:50 ب.ظ
Excellent post. Keep posting such kind of information on your site.
Im really impressed by your site.
Hey there, You have performed an excellent job. I will
certainly digg it and in my view recommend to
my friends. I am confident they'll be benefited from
this site.
سه شنبه 17 دی 1398 02:43 ب.ظ
It’s difficult to find well-informed people about this subject, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks
شنبه 14 دی 1398 06:46 ق.ظ
I enjoy all your posts. You’ve done really good job
جمعه 13 دی 1398 08:21 ق.ظ
Having read this I believed it was rather informative.
I appreciate you spending some time and energy to put this
information together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and commenting.
But so what, it was still worth it!
شنبه 7 دی 1398 06:39 ب.ظ
Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am waiting for your next write ups thanks once again.
جمعه 6 دی 1398 03:45 ب.ظ
I every time used to read paragraph in news papers but now as I am a user of web thus from now I am using net for posts, thanks to web.
دوشنبه 18 آذر 1398 06:37 ب.ظ
Download ringtones, message tones, alert tones etc... Free mobile ringtones for all type of phones, shared and submitted by our users. Choose from over 41000 ringtones uploaded under various categories. Get the latest ringtones in mp3 file format and set the coolest, trendiest tone as your mobile ringtone.<br>

<a href=https://dolotnuthietke.com>freeВ download ringtone mp3</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com/sitesmapes.php>download ringtone mp3В music</a>
<br>

Access unlimited number of ringtones and download them with out sign up or registration. Surveys reveal that more than half of the mobile phone users between 15 to 30 years of age download ringtones at least once. To upload and share your collection of ringtones with other, click the 'Upload Ringtone' button and submit .mp3 files under 2MB in size.<br>

<a href="http://www.zerozero.ir/post/2180/">download ringtone in mp3</a>
fff1713
جمعه 15 آذر 1398 02:30 ب.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you
command get bought an nervousness over that you wish be delivering the
following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same
nearly very often inside case you shield this increase.
دوشنبه 11 آذر 1398 10:32 ق.ظ
Thanks in support of sharing such a nice opinion, post is fastidious, thats
why i have read it completely
یکشنبه 3 آذر 1398 09:19 ب.ظ
Hi my family member! I wish to say that this post is awesome, nice written and include almost all
important infos. I would like to look extra posts like this .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو