زبان شناسی همگانی
درباره وبلاگ


سایت زبان شناسی همگانی در جهت گسترش و معرفی رشته زبان شناسی همگانی آغاز به کار کرد
rezasalimi18@yahoo.com

مدیر وبلاگ : رضا سلیمی
مطالب اخیر
نویسندگان

یکی از موضوعاتی که این روزها در رسانه ها زیاد دیده و شنیده می شود، جایگزینی اصطلاح کارشناسی فرهنگی به جای اصطلاح کارشناسی مذهبی است. جایگزینی یک واژه به جای واژه دیگر در یک زبان، یک امر ساده و اتفاقی نیست، قاعدتا رواج یک اصطلاح بیش از آنکه یک امر ساده زبانی باشد، بیانگر فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی متعددی است که این تغییر به ظاهر ساده را امکان پذیر ساخته و سبب می شود مخاطب ان را بفهمد. در این زمینه چند سالی است در کشور ما، ‌نوعی بسط مفهوم دین و ایجاد همپوشانی آن با مفهوم فرهنگ دیده می شود. این نکته را می توان به انحاء مختلف تعبیر و تفسیر کرد، تعبیری که از رویکردهای انتقادی تا رویکردهای همدلانه متعددی را می تواند دربر بگیرد.

دین از منظر علوم اجتماعی، نقشی کلیدی در ساماندهی فرهنگ و در سامانه جامعه  دارد، اما این نقش به معنای آن نیست که امر دینی لزوما بصورت مستقیم در همه عرصه های فرهنگ حضور داشته باشد، بلکه حضور دین دریک فرهنگ و جامعه نه بواسطه حضور مستقیم و ملموس و ظاهری آن،‌بلکه بواسطه نقشی کلیدی است که دین در هسته یک فرهنگ و جامعه دارد. دین بواسطه تاثیری که بر بنیان های جهان بینی یک فرهنگ دارد، بر سایر ابعاد آن فرهنگ نیز تاثیر گذار خواهند بود. به همین دلیل دین بیشترین حضور را در هسته معنایی و قلب یک فرهنگ دارد تا اینکه در هر امر روزمره و در هر امر دم دستی ای بخواهد حضور داشته باشد. حضور همه جایی روزمره دین، سبب تقلیل ارزش قدسی آن و کاهش تاثیر معنوی آن میشود. در یک مثال ساده می توان گفت دین نقش سیستم مغز را دارد، مغز مهمترین کانون هدایت حیات یک سیستم زنده است، اما قرار نیست به سبب همین اهمیت مرکزی، لزوما در همه اندام ها حضور مستقیم داشته باشد، بلکه کنترل سیستم هدایت و فرماندهی بدن در دست مغز است، نه هرکار ساده ودم دستی.

جایگزینی اصطلاح فرهنگی به جای مذهبی در مفاهیم واصطلاحاتی مانند کارشناس مذهبی، فعالیت مذهبی، مراکز مذهبی، علاوه بر اینکه نوعی تعبیر نامناسب از موقعیت دین در فرهنگ و جامعه را تداعی میکند، نوعی اختلال در کارکردهای نقشی و نهادی هم هست، اینکه آنهایی که وظیفه هدایت را دارند، وارد همه انواع کارهای دم دستی و عرصه های دم دستی نیز می شوند. نقش هدایت با نقش روزمرگی لزوما یکی نیستند. این مساله سبب می شود که مفهوم مذهبی، انقدر بسیط و فربه شود که بتواند هر امر روزمره ای را شامال شود و برای همه آنها جوابی ساده، دم دستی و مستقیم داشته باشد. این فربگی نامتناسب در نهایت به خود امر مذهبی صدمه می زند،‌و موجب نوعی ناکارآمدی ناشی از کاربرد نامتناسب می شود.

این بسط و جایگزینی مفهومی علاوه بر آنکه بیانگر فربگی بیش از حد مفهوم امر مذهبی است، از منظر دیگر می توان گفت که بیانگر نوعی کاهش ارزش مفهوم مذهبی نیز هست. زیرا امر مذهبی اگر فی نفسه ارزشمند باشد، کارشناس مذهبی باید به اینکه کارشناس مذهبی باشد افتخار کند نه اینکه برای اینکه مشروعیتی اجتماعی برای خود فراهم کند، از اصطلاح کارشناس فرهنگی استفاده کند. به عبارت دیگر فرهنگی شدن یک کارشناس مذهبی، ‌بیانگر آنست که او قرار است وارد عرصه هایی شود که پیشتر در اصلاح مذهبی نمی گنجید، در حالیکه او مدعی بود این عرصه ها هم مشمول مفهوم مذهب می شود. نوعی برخورد و مواجهه دوگانه و شاید متناقض با مفهوم مذهبی در این دگرگیسی رخ میدهد، از یکسو ادعای شمول و فراگیری امر مذهبی بیان می شود که می تواند  همه چیز را دربر بگیرد (نوعی فرض برتری معرفت شناختی امر مذهبی نسبت به هر امر دیگر)و از سوی دیگر ادعای ناکارآمدی آن را مطرح میکند (چون صفت مذهبی دیگر مقبولیت لازم برای حضور در همه عرصه ها را ندارد)‌و برای اینکه حضوری مشروع داشته باشد، از مفهوم فرهنگی به جای مذهبی استفاده می کند. این دوگانگی در نهایت سبب استهاله امر مذهبی در امر فرهنگی میشود و عملا به دست متولیان مذهبی، امر مذهبی را در چرخه عرفی شدن و تقدس زدایی قرار می دهد. بر این اساس می توان گفت که جایگزینی و رواج صفت فرهنگی به جای صفت مذهبی در اصطلاحات ترکیبی مانند کارشناس مذهبی،‌فعالیت مذهبی، مراکز مذهبی، و امور مذهبی، وتبدیل آنها به اصطلاحاتی مانند کارشناس فرهنگی، فعالیت فرهنگی، مراکز فرهنگی، و امور فرهنگی بیانگر یک فرآیند تقلیل ارزش ماهوی امر مذهبی به امر روزمره به دست متولیان مذهبی است. همانطور که اشاره شد این روند، نوعی فرآیند عرفی شدن به دست کارگزاران مذهبی است، که ناخواسته به واسطه فربه کردن بیش از حد امر مذهبی برای تسری آن به هر امر روزمره  و فعالیت عرفی، آن را به قامت این امور تقلیل می دهند.

همانطور که در ابتدای این نوشتار بدان اشاره شد، این جایگزینی فقط یک رخداد زبانی نیست،‌ بلکه ریشه در تغییرات فرهنگی و اجتماعی متعددی دارد، تغییراتی که می توان مصادیق متعددی برای آن دید، از جمله در تغییر در فعالیت های مراکز مذهبی. به عنوان  مثال بسیاری از مراکز مذهبی مانند امامزاده ها و مساجد، در ایام تابستان برای جذب مخاطب همه نوع برنامه تفریحی و سرگرمی را اجرا می کنند، برنامه هایی که شامل مسابقات ورزشی و کلاس های آموزشی و مهارتهای فنی هم میشود. شاید هر دسته از این فعالیت ها فی نفسه مهم و کلیدی باشند، اما کلیدی بودن آنها به معنای امکان ترکیب و همراهی همه جایی و همه مکانی انها با هم نیست. امر مذهبی یک امر مبسوط همه جایی و در همه سطح نیست،‌بلکه همانند یک فعالیت مغزی است که بسیار حیاتی و کلیدی است اما باید در جای خاص خودش باشد تا اینکه در هر جایی و فضایی انجام بگیرد، در حالیکه امور فرهنگی مانند اوقات فراغت، تفریحات، کلاسهای اموزشی و...، با همه اهمیتی که در حیات روزمره اعضای جامعه دارند، اما قرار نیست در هر سطحی و در هرکجای جامعه حضور داشته باشند. شاید کمیت گرایی غالب در فضاهای مذهبی برای نشان دادن آمار بالای مخاطبان،‌ ناخواسته آنها را به سمت استفاده از مکانیسم های منطق بازار برای جلب مخاطب/مشتری بیشتر کرده است. در نهایت همه این فرآیندها، چه ناشی از فربگی بیش از حد قلمرو امر مذهبی و تسری نامناسب آن به هر حوزه زندگی و چه ناشی از تن دادن به منطق بازار برای جلب مخاطب/مشتری بیشتر و بالابردن آمارها باشد، در نهایت امر مذهبی قربانی روزمرگی امر روزمره می شود و تقدس به دست خود متولیان امر قدسی (کارشناسان مذهبی)، قدسیت زدایی شده و به امر روزمره تقلیل پیدا می کند. این در حالی است که امر مذهبی برای هدایت کشتی جامعه باید سکان را به دست بگیرد نه اینکه در همه اندام و اجزای کشتی جامعه کار کند، هدایت گری یک کار استراتژیک و بسیار حساس است که با روزمرگی لزوما همساز و همدم نیست، این دو به هم مرتبط هستند، اما همسازی و همدمی بیش از حد آنها منجر به تخریب دو طرف خواهند شد. همانطور که مغز نباید کار دست را انجام بدهد، دست هم نباید کار مغز را انجام بدهد، این تداخل وظایف و قلمروها، در نهایت منجر به تخریب طرفین خواهند شد.

متاسفانه این جایگزینی اصطلاحی و مفهومی خودش را در سیاستگذرای های فرهنگی و مذهبی هم تسری داده و در انجا نیز این خلط مفهومی دیده می شود که مستلزم بازخوانی انتقادی عمیقی است که بتوان از پیامدهای منفی این دگرگیسی نامتناسب جلوگیری کرد. تفکیک نقش ها، یکی از لازمه های تداوم کارکرد نقش ها در جامعه است، تداخل آنها که منجر به نوعی اختلال کارکردی می شود در نهایت به نوعی ناکاآامدی ضمنی منجر می شود که هر دو طرف را دچار ابهام و اشکال خواهند کرد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 2 بهمن 1398 05:59 ب.ظ
I know this website offers quality dependent articcles and other data, is there any other website which provides such information in quality?
دوشنبه 30 دی 1398 04:38 ب.ظ
Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am waiting for your next write ups thanks once again.
دوشنبه 23 دی 1398 09:23 ب.ظ
Wow! Finally I got a webpage from where I be able to genuinely get helpful information concerning my study and knowledge.
دوشنبه 16 دی 1398 01:50 ب.ظ
I think this is among the most important info for me. And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The web site style is wonderful, the articles is really excellent
جمعه 13 دی 1398 04:03 ب.ظ
Very nice write-up. I absolutely love this site. Keep writing!
دوشنبه 9 دی 1398 06:06 ب.ظ
Saved as a favorite, I like your web site!
سه شنبه 3 دی 1398 04:08 ب.ظ
My brother recommended I may like this web site. He was once entirely right. This post actually made my day. You can not believe simply how a lot time I had spent for this information! Thanks!
سه شنبه 19 آذر 1398 10:09 ق.ظ
Download ringtones, message tones, alert tones etc... Free mobile ringtones for all type of phones, shared and submitted by our users. Choose from over 41000 ringtones uploaded under various categories. Get the latest ringtones in mp3 file format and set the coolest, trendiest tone as your mobile ringtone.<br>

<a href=https://dolotnuthietke.com>freeВ download ringtone mp3В for mobile</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com>m i ringtone download mp3</a>
<br>

Access unlimited number of ringtones and download them with out sign up or registration. Surveys reveal that more than half of the mobile phone users between 15 to 30 years of age download ringtones at least once. To upload and share your collection of ringtones with other, click the 'Upload Ringtone' button and submit .mp3 files under 2MB in size.<br>

<a href="http://www.arezohaa.ir/post/17257/">iphone x ringtone download mp3 pagalworld</a>
4efff17
یکشنبه 2 تیر 1398 04:33 ب.ظ

Truly tons of amazing info!
fast cialis online side effects for cialis cialis farmacias guadalajara cialis coupon non 5 mg cialis generici generic for cialis 40 mg cialis what if i take rezeptfrei cialis apotheke compare prices cialis uk cialis 20 mg cost
یکشنبه 2 تیر 1398 02:01 ق.ظ

You explained it wonderfully.
generic cialis at walmart prix de cialis we recommend cialis best buy cialis 30 day sample generico cialis mexico cialis online 5 mg cialis coupon printable warnings for cialis cialis canada on line cialis pills boards
شنبه 1 تیر 1398 08:56 ق.ظ

Beneficial facts. Thank you!
cialis daily dose generic generic cialis at walmart we choice cialis pfizer india cialis uk achat cialis en itali import cialis try it no rx cialis ou trouver cialis sur le net prix de cialis we like it safe cheap cialis
جمعه 31 خرداد 1398 04:47 ب.ظ

Appreciate it, An abundance of info!

cialis coupons printable cialis daily new zealand import cialis buy brand cialis cheap we recommend cheapest cialis order generic cialis online we like it cialis price we use it 50 mg cialis dose generic cialis canada discount drugs cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:10 ق.ظ

Wonderful knowledge. Thanks.
the best choice cialis woman cialis kaufen cialis flussig generic cialis at the pharmacy cialis 20 mg best price comprar cialis 10 espa241a cialis generic tadalafil buy cialis official site cialis vs viagra cheap cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:45 ب.ظ

Amazing facts. Kudos.
price cialis wal mart pharmacy cialis prices cialis generic cialis farmacias guadalajara cialis generique 5 mg only now cialis for sale in us generic cialis rezeptfrei cialis apotheke dose size of cialis cialis rckenschmerzen
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:14 ب.ظ

Terrific write ups. With thanks!
generic cialis review uk cialis manufacturer coupon buy cialis online legal cialis generico milano generico cialis mexico we choice free trial of cialis cialis online cialis 05 does cialis cause gout canada discount drugs cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:25 ق.ظ

You made your point pretty nicely!.
achat cialis en itali achat cialis en itali tadalafil when will generic cialis be available cialis pills cialis sicuro in linea cipla cialis online cialis generico in farmacia if a woman takes a mans cialis we use it cialis online store
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:55 ب.ظ

With thanks, A good amount of postings!

cialis name brand cheap cialis dose 30mg click now buy cialis brand cialis bula brand cialis nl cialis pills in singapore buying brand cialis online cialis australia org il cialis quanto costa cialis efficacit
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:21 ق.ظ

With thanks, Numerous stuff.

opinioni cialis generico cialis australia org cialis online deutschland cialis uk next day female cialis no prescription venta cialis en espaa click here cialis daily uk cuanto cuesta cialis yaho preis cialis 20mg schweiz prezzo di cialis in bulgaria
شنبه 25 خرداد 1398 02:38 ب.ظ

Effectively spoken really. .
cuanto cuesta cialis yaho generic cialis pro cialis generico en mexico cialis uk next day brand cialis generic cialis prices in england cialis free trial buy cheap cialis in uk 40 mg cialis what if i take safe site to buy cialis online
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:34 ق.ظ

Nicely put. Regards!
cialis official site cialis generique 5 mg rezeptfrei cialis apotheke american pharmacy cialis free cialis cialis italia gratis what is cialis tesco price cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis generic tadalafil buy
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:26 ب.ظ

Many thanks! I like it.
buy cialis online legal cialis dosage cialis soft tabs for sale canadian discount cialis cialis online napol cialis 5 effetti collaterali cialis for daily use enter site very cheap cialis cialis side effects dangers free generic cialis
دوشنبه 20 خرداد 1398 11:37 ق.ظ

Regards. A good amount of write ups.

cialis sale online cialis per paypa only best offers cialis use cialis therapie buying cialis on internet tarif cialis france side effects for cialis tadalafil generic best generic drugs cialis deutschland cialis online
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:43 ق.ظ

Thanks a lot. Quite a lot of write ups!

i recommend cialis generico acheter cialis kamagra ou trouver cialis sur le net 200 cialis coupon comprar cialis 10 espa241a cialis tadalafil where to buy cialis in ontario cialis italia gratis bulk cialis il cialis quanto costa
شنبه 18 خرداد 1398 12:40 ق.ظ

Nicely spoken certainly. !
cialis generico milano the best site cialis tablets cialis 5 mg schweiz cialis for daily use we use it cialis online store cialis ahumada enter site 20 mg cialis cost cialis 5 mg buy cialis 20 mg order cialis from india
جمعه 23 فروردین 1398 02:07 ب.ظ

Excellent posts. Kudos.
no 1 canadian pharcharmy online canadian pharmacies-24h pharmacy canada best canadian pharmacies that are legit canadian pharmacy world northwest pharmacies online buy viagra now canadian pharmacy meds canadian cialis canadian pharmacies shipping to usa
چهارشنبه 21 فروردین 1398 11:59 ب.ظ

You said it very well.!
canadian medications by mail canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmacycanadian pharmacy canada rx drugs for sale deep web prescription drugs without prior prescription canadian pharmacy uk delivery canadian drugs canadian pharmacies that are legit drugs for sale in mexico
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو