زبان شناسی همگانی
درباره وبلاگ


سایت زبان شناسی همگانی در جهت گسترش و معرفی رشته زبان شناسی همگانی آغاز به کار کرد
rezasalimi18@yahoo.com

مدیر وبلاگ : رضا سلیمی
مطالب اخیر
نویسندگان

اصطلاح "ارتباطات میان فرهنگی[1]" نخستین بار توسط ای. تی. هال[2] (1959/1990)  ابداع شد (راجرز[3] و همکاران. 2002).  وی هنگام همکاری با مدیران دپارتمان ایالات متحده و بومیان آمریکایی دریافت که سوء تفاهم نه از طریق زبان بلکه به دلایل دیگری، عواملی "خاموش"، "پنهان" و "ناخودآگاه" که در آن زمان هنوز الگوی خاصی نداشتند، به وجود می آمد. به طور خلاصه، همان تفاوت های فرهنگی. بنا به گفته بنت[4] 1998: 3)، اصل بنیادی در "رویکرد ارتباطات میان فرهنگی " این است که" فرهنگ ها در زبان، الگوهای رفتاری، و ارزش های خود متفاوت هستند. بنابراین بعید به نظر می رشد که تلاش برای استفاده از یک هویت [تک فرهنگ[5]] که بتواند پیش فرض های مشترک را پیش بینی کرده و پاسخگوی پیام ها باشد امری ناممکن است- چرا که پاسخ، در حیطه مطالعه ما یعنی ترجمه، قوم مدار[6]خواهد بود.

اینکه ترجمه "یک عمل ارتباطی است" (بلوم- کالکا[7]  1986/2004: 291) از  زمان اشتاینر[8] (1975/1998: 49) مطرح است اما همه بر وجود یا مناسبت تفاوت های فرهنگی در ترجمه توافق ندارند. در اینجا سه مسئله مرتبط قابل بحث مطرح می شود.

اولین مسئله جنجال برانگیز تعریف خودِ فرهنگ است. تا سال 1952، کلوبر[9] و کلاکهون[10] 165 تعریف برای "فرهنگ" ثبت کرده بودند، و امروز هم همچنان لابی هایی در رقابتند تا بتوانند  صلاحیت تعریف این واژه که "یکی از دو یا سه کلمه بسیار پیچیده در زبان انگلیسی " است را بدست آورند. (ویلیامز 1976-1983 : 87) .

فرهنگ در ابتدای امر ساده بود و ارجاع آن صرفاً به آرمان انسان گرایی در بخش های متمدن جوامع توسعه یافته بود (سیستم آموزشی، هنر، معماری). سپس معنی ثانویه ای، یعنی روش زندگی مردم، در کنار آن قرار گرفت. در آن زمان بیشترین تأکید بر فرهنگ های "بدوی[11]" و شیوه های قبیله ای بود. با رشد جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی، معنای سومی نیز پدید آمد که به قدرت های جامعه یا ایدئولوژی مربوط می شد.

از این رو، نظریه های گوناگونی برای فرهنگ مطرح شد. از دیدگاه انسان گرایان، فرهنگ  به لحاظ فنی از طریق آموزش صریح و آشکار آموخته می شود. انسان شناسان بر این باورند که فرهنگ ممکن است به صورت رسمی یا ناخودآگاه از طریق والدین، جامعه یا  در اثر معاشرت طولانی مدت با دیگران یاد گرفته شود. فرهنگ پس از مدتی به شکل  ناخودآگاه در میان گروه مشترک می شود (رجوع شود به تقلیدهای ترجمه اثر چسترمن[12]، a 1997). در جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی، فرهنگ میدان جدال بر سر صلاحیت یا قدرت است و هنگامی که یکی از این دو به دست می آید، از طریق هنجارهای پنهان و آشکار، به عنوان مثال هنجارهای سرمایه داری و استعمارگری، وارد عمل می شود.  

مسئله دوم اینکه، از نظر تاریخی مرز مشخصی میان کسانی که زبان و فرهنگ را به عنوان دو نهاد مجزا در نظر می گرفتند، و آنها که زبان را همان فرهنگ می دانستند وجود ندارد. در حالت اول، ترجمه به عنوان یک فعالیت جهانی زبان شناختی محسوب می شود که،  از طریق رمزگذاری و رمزگشایی واحدهای زبان، معنی را از زبان مبدأ (SL) به زبان مقصد (TL) انتقال می دهد. این فرآیند با استفاده از آنچه رِدی[13] (1973/1993) به نام "استعاره مجرایی[14] انتقال زبان" نامیده صورت می گیرد. در اینجا، فرهنگ و هر گونه تفاوت فرهنگی را می توان از طریق زبان منتقل کرد بدون آنکه معنی به شکل قابل توجهی از بین برود. سایرین، از جمله نایدا[15] (2002: 29) ، معتقدند که "در واقع این بافت است که بیشتر معنی را متمایز می کند تا اینکه یک اصطلاح به تنهایی تحلیل شود" . به این ترتیب،  معنی از طریق زبان "منتقل" نمی شود،  بلکه بین خوانندگان و درونِ بافتِ فرهنگی خود آنها  مورد بحث قرار می گیرد. از این رو هر خواننده ای  ملزم به دریافت متن با توجه به انتظارات خودش است، و به این شکل ترجمه لزوماً شکل نسبی "دستکاری[16]" (هرمانز[17]، 1985)، "میانجی گری[18]" (کاتان[19]1999/2004)  یا "شکست[20]" (لفور 1982/2004) بین دو زبان- فرهنگ(آگار[21] 1994) مختلف می باشد.  

سوم، موضوعی که با هر دو مورد بالا رابطه تنگاتنگی دارد اهمیت "صافی فرهنگ[22]" در ترجمه است.

صافی فرهنگ

هاوس[23] (1977، 1981)،  هروی و هیگینز[24] (1992) و کاتان(1993)  از اصطلاح "صافی فرهنگ"یا "صافی فرهنگی[25]" صحبت کردند. کاتان (1999/2004)،  بر اساس نظریه برنامه‌ریزی عصبی کلامی (NLP)[26]، چهار نوع صافی ادراک را مطرح می کند که هر کدام در جهت دهی و مدلسازی ادراک، تفسیر و ارزیابی ما از "آنچه  در جریان است"  نقش خود را ایفا می کنند. این صافی ها عبارتند ار:  'صافی فیزیولوژیکی'، 'صافی فرهنگ'، 'صافی فردی' و 'صافی زبان'.

همه این صافی ها از طریق مدل سازی اعمال شده و عملکرد مشابهی دارند. مدل (معمولاً) راه مفیدی برای ساده سازی و معنا دادن به یک مفهوم پیچیده، مانند «واقعیت[27]» است. همه مدل ها، بنا به گفته بندلر و گریندر[28] (1975)، از سه اصل بهره می گیرند: حذف[29]، تحریف[30] و تعمیم[31]. در مورد مدل سازی انسان میتوان گفت،  ما نمی توانیم همه "آنچه در جریان است " را درک کنیم (حذف)؛ ما بیشتر تمایل داریم که به صورت انتخابی بر چیزی تمرکز کنیم و یا آنچه می بینیم را با آنچه می دانیم- یا انتظار می رود با آنچه نظرمان را جلب می کند-  منطبق کنیم (تحریف)؛  و ما تمایل جزئیات را به شیوه خودمان تکمیل کنیم  و یا سطح تفاوت های برجسته را پایین آوریم (تعمیم)، تا "نقشه جهان" برایمان مفید واقع شود.

از این رو، صافی فرهنگ (برای کاتان) یکی از چهار روش خاص، و البته مرتبطی،  است که در آن گروه ها درک مشترکشان از جهان را (هر چند محدود، تحریف شده و کلیشه ای) سازمان دهی می کنند. به این ترتیب است که گودیناف[32]  (1957/1964: 36) تعریف خود از فرهنگ را اینگونه آغاز می کند " سازمانی که .....  صورتی از چیزهایی که مردم در ذهن دارند، انگاره درک ، مرتبط کردن، و نهایتاً تفسیر آنها" . اما از نظر هاوس (2006: 349)، "صافی فرهنگ ابزاری برای در اختیار گرفتن تفاوت های شناختی و اجتماعی- فرهنگی است تا توسط مترجمان اعمال شود، و کاتان آن را به شدت وابسته به توانایی مترجم در میانجی گری میان فرهنگ ها می داند."  

اینکه در فرآیند ترجمه تا چه حد یک صافی می تواند بر دیگری غالب شود از دیگر موضوعات بحث برانگیز این حوزه است.  با "چرخش فرهنگی[33]" (لفور و بسنت[34]، 1990: 1)  و اظهارات بسنت (1980/2002: 23) مبنی بر اینکه  "مترجمی که در برخورد با متن آن را از فرهنگش جدا می کند، خود را به خطر می اندازد" ، صافی فرهنگ در مرکز توجه قرار گرفت. با این حال، نیومارک [35](در شفنر و کلی-هولمز[36] 1995: 80) "بیش از حد تاکید دارد که  [با توجه به] مسائل جهانی که فراتر از فرهنگ ها گام می نهند، باید از فرهنگی به فرهنگ دیگر گذر کرد. این مسائل گاهی لباس آن فرهنگ را به تن دارند، اما مسئله فراتر از اینهاست". بسیاری از صاحب نظران دیگر نیز با وی هم عقیده اند  (کاتان 2009). گروهی دیگر بر این باورند که صافی ها باید انتخابی عمل کنند. خودِ هاوس (2006: 347) نیز اذعان می دارد که "صافی فرهنگ" فقط باید برای نوع خاصی از متون،  مانند کتاب های اطلاعات گردشگری و کتابچه های راهنمای کامپیوتر،  "اعمال شود". از سوی دیگر، برای نایدا میزان مداخله مترجم بیش از آنکه  به نوع متن بستگی داشته باشد، به فاصله فرهنگی و زبانی و یا شکاف[37] بین زبان ها مربوط می شود.  

 

[1] intercultural communication

[2] E. T. Hall

[3] Rogers

[4] Bennett

[5] predictor

[6] ethnocentric

[7] Blum-Kulka

[8] Steiner

[9] Kroeber

[10] Klockhohn

[11] primitive

[12] Chesterman’s Memes of Translation

[13] Reddy

[14] conduit metaphor

[15] Nida

[16] manipulation

[17] Hermans

[18] mediation

[19] Katan

[20] refraction

[21] Agar

[22] the culture filter

[23] House

[24] Hervey and Higgins

[25] cultural filter

[26] neurolinguistic programming

[27] reality

[28] Bandler and Grinder

[29] deletion

[30] distortion

[31] generalization

[32] Goodenough

[33] cultural turn

[34] Lefevere and Bassnett

[35] Newmark

[36] Schaffner and Kelly-Holmes

[37] gap

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 29 دی 1398 04:02 ب.ظ
Pretty! This was a really wonderful article. Thank you for supplying these details.
چهارشنبه 25 دی 1398 06:55 ب.ظ
I was able to find good advice from your articles.
چهارشنبه 25 دی 1398 11:15 ق.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account
it. Look advanced to far added agreeable from you!
However, how could we communicate?
سه شنبه 24 دی 1398 05:00 ق.ظ
This website was... how do you say it? Relevant!! Finally
I've found something which helped me. Thank you!
دوشنبه 23 دی 1398 04:38 ب.ظ
We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable info to work on. You've done an impressive job and our whole community will be grateful to you.
سه شنبه 17 دی 1398 04:01 ب.ظ
Hello, every time i used to check webpage posts here in the early hours in the dawn, since i like to gain knowledge of more and more.
شنبه 14 دی 1398 11:05 ب.ظ
I used to be able to find good advice from your blog posts.
شنبه 14 دی 1398 10:30 ق.ظ
Hello! I just would like to give you a big thumbs up for your great information you have got here on this post. I will be returning to your site for more soon.
چهارشنبه 11 دی 1398 06:53 ق.ظ
Hurrah! In the end I got a weblog from where I be capable of truly take helpful information concerning my
study and knowledge.
سه شنبه 10 دی 1398 01:57 ب.ظ
Hey there this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code
with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone
with experience. Any help would be greatly appreciated!
سه شنبه 10 دی 1398 02:22 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a writer for your site.
You have some really great posts and I think I would be a good asset.

If you ever want to take some of the load off, I'd really like
to write some material for your blog in exchange for a link back
to mine. Please shoot me an e-mail if interested.

Thank you!
دوشنبه 9 دی 1398 03:15 ق.ظ
Thanks for sharing such a good idea, paragraph is nice, thats why
i have read it completely
یکشنبه 8 دی 1398 05:03 ب.ظ
Thank you very much for your nice and effective post.
سه شنبه 3 دی 1398 08:18 ب.ظ
Fantastic post, very informative. I’m wondering why the other specialists of this sector don’t understand this. You must continue your writing. I am sure, you have a great readers’ base already!
شنبه 23 آذر 1398 10:48 ب.ظ
I absolutely love your blog and find a lot of your post's to be what precisely I'm looking for.
can you offer guest writers to write content
to suit your needs? I wouldn't mind publishing a post or elaborating on many of the subjects you write with regards to here.
Again, awesome web log!
سه شنبه 19 آذر 1398 11:40 ق.ظ
Download ringtones, message tones, alert tones etc... Free mobile ringtones for all type of phones, shared and submitted by our users. Choose from over 41000 ringtones uploaded under various categories. Get the latest ringtones in mp3 file format and set the coolest, trendiest tone as your mobile ringtone.<br>

<a href=https://dolotnuthietke.com/sitesmapes.php>oppo f9 pro ringtone download mp3</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com>iphone ringtone download mp3</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com>kul ringtone download mp3</a>
<br>

Access unlimited number of ringtones and download them with out sign up or registration. Surveys reveal that more than half of the mobile phone users between 15 to 30 years of age download ringtones at least once. To upload and share your collection of ringtones with other, click the 'Upload Ringtone' button and submit .mp3 files under 2MB in size.<br>

<a href="http://andishehman.ir/post/49/">ringtone download mp3 music</a>
5b9f4ef
سه شنبه 12 آذر 1398 10:21 ق.ظ
Wow, incredible blog layout! How long have you ever been blogging
for? you made running a blog look easy. The entire look of your website is fantastic,
as smartly as the content material!
سه شنبه 12 آذر 1398 03:18 ق.ظ
Thanks for sharing such a fastidious opinion, post is pleasant, thats why
i have read it fully
شنبه 9 آذر 1398 07:04 ق.ظ
Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one
and i was just curious if you get a lot of spam comments?
If so how do you stop it, any plugin or anything you can advise?
I get so much lately it's driving me crazy so any help is very much
appreciated.
دوشنبه 4 آذر 1398 09:48 ب.ظ
The other day, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and
tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so
she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed
and she has 83 views. I know this is completely off topic but
I had to share it with someone!
یکشنبه 3 شهریور 1398 09:20 ب.ظ
hh18w6z riagra <a href="http://sildenapharmacy.com/">knowing it</a> buy viagra 100mg <a href=http://sildenapharmacy.com/>here are the findings</a>
شنبه 2 شهریور 1398 04:14 ق.ظ
24e29um sildenafil cirate <a href="http://sildenapharmacy.com/">viagra</a> sildenafil tablets 100 mg <a href=http://sildenapharmacy.com/>navigate to this site</a>
جمعه 1 شهریور 1398 01:52 ق.ظ
8l2b6hu levitra 673117 sildenafil <a href="http://sildenapharmacy.com/">genric vigra</a> sidenafi ng <a href=http://sildenapharmacy.com/>is there a generic for viagra</a>
سه شنبه 8 مرداد 1398 07:30 ق.ظ
jjnnfovdkdmj best price on cialis https://thinfi.com/br9j - canadian cialis with prescription online pharmacies cialis <a href="http://livebookmark.cf/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips-6#discuss">generic cialis sold in canada</a>
دوشنبه 7 مرداد 1398 07:00 ب.ظ
wmcaqfkfbfkv herbal alternative viagra http://www.cresceregiocando.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=818398 - generic viagra free trials shipped to canada no perscription generic viagra cheap <a href="http://tinyurl.com/qrnnti00">canadian pharma company cialis</a>
یکشنبه 6 مرداد 1398 02:08 ب.ظ
xbgrdjbqrmqu viagra canadian pharmacy http://lurisia.com.ar/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1392647 - canada online pharmacies viagra canadian pharcharmy online <a href="https://bookmarks4.men/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">indian pharm cialis</a>
یکشنبه 9 تیر 1398 12:05 ق.ظ
rucofnrehfjd viagra alternative <a href=http://northwestpharmacyph.com/>buy cheap viagra online</a> viagra overnight <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canadian pharcharmy online tadalista generic cialis</a>
viagra online canadian pharmacy
چهارشنبه 5 تیر 1398 06:11 ب.ظ
ywhencwmqubo viagra tablet http://canadaviagravscialis.com/ - cialis over the counter in canada viagra coupon <a href="http://viagracanadacialis.com/">cialisis in canada</a>
سه شنبه 4 تیر 1398 02:57 ق.ظ
garwmfqbsrrf canadian cialis online pharmacy http://viagracanadacialis.com/ - viagra cialis online canadian buy brand viagra <a href="http://canadaviagravccialis.com/">buy cialis in canada online</a>
دوشنبه 3 تیر 1398 11:53 ق.ظ
dehiqgmzzonm buy cialis canada http://northwestpharmaciest.com/ - pharmacy for cialis viagra wiki <a href="http://canadaviagravrcialis.com/">cialis/canadian pharmacy</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو